เปลี่ยนแปลงสนามสอบและที่อยู่จัดส่งเอกสาร

เนื่องด้วยกระผมได้ส่งเอกสารคำร้อง มสธ 7 เพื่อขอเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร และเอกสารคำ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

เปลี่ยนที่อยู่

ผมขอเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารเนื่องจากย้ายที่ทำงานใหม่ ดังนี้ครับ
บจก.โตโยต้าพ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 พฤษภาคม>

 

จะขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่เพื่อจัดส่งเอกสาร

ต้องทำยังไงครับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 11 เมษายน>

 

เปลี่ยนที่อยู่

กระผม นายวงศกร เฉยขุนทด บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 11 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 08 เมษายน>

 

แจ้งย้ายที่อยู่

รหัส 6080025700 ขอแจ้งย้ายที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารครับ เป็น เลขที่ 559/308 ม.5 กู๊ดวิลล์ ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 29 เมษายน>

 

ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งเอกสาร

นางพัชรินทร์ แสนเดช รหัสนักศึกษา6430035086 เปลี่ยนเป็นที่อยู่ 204/46 ม.2 ต.หูล่อง อ.ปากพนั..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 02 เมษายน>

 

ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ในการรับเอกสาร

ชื่อนักศึกษา: นายพีรภัทร คีรี
รหัส: 6460002022
ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการรับเอ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 31 มีนาคม>

 

การเปลี่ยนแปลงประวัตินักศึกษา

ขอสอบถามค่ะ คือพอดีไปเปลี่ยนชื่อมา ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ สำหรับการเปลี่ยนแปลงชื่อในทะเบียนป..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 01 เมษายน>

 

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ครับ

เปลี่ยนที่อยู่ในการรับเอกสารครับ

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 40/1 ม.1 ต.ป่าสัก อ.ภ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 31 มีนาคม>

 

เปลี่ยที่อยู่และสถานที่สอบ

ไดทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารและสถานที่สอบกับทางไปรษณีย์ แล้วสแกนเอกสารส..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 20 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา