การเปลี่ยนข้อมูล

สามารถแจ้งเปลี่ยนข้อมูลในส่วนของ เบอร์โทรศัพท์ ได้ผ่านช่องทางไหนบ้างครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มีนาคม>

 

ผลการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่

นางปานิพรรณ ศิริมั่วรหัสนักศึกษา 6520004240ขอสอบถามผลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมโรงเรียน..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มีนาคม>

 

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร รบกวนทางมหาลัยส่งมาที่
นางสาวสิรินยา ลานเหลือ ที..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 13 มีนาคม>

 

ุ่ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

กระผม นาย ชยากร ประทุมชัย รหัสนักศึกษา 6596010295 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเปลี่ยนที่..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 มีนาคม>

 

ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็น 38/65 หมู่บ้านไทยสมุทร 2 หมู่ 14ตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดงจ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 กุมภาพันธ์>

 

ส่งเอกสารชุดวิชาผิด

ผมอยากเพิ่มที่อยู่ เพราะ ทางมหาลัยได้ส่งเอกสารไปให้ผม แต่ผู้รับเป็น เรือนจำ เพราะบ้านผมอยู..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 กุมภาพันธ์>

 

ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

หลังจากยื่นเอกสารสำเร็จการศึกษาครบเรียบร้อยแล้ว และต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอก..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 กุมภาพันธ์>

 

ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการรับเอกสาร

หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารต่างๆ จากมหาวิทยาลัย จ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 กุมภาพันธ์>

 

ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการรับเอกสารค่ะ

ข้าพเจ้าชื่อ นริศรา วันเปี้ย รหัสนักศึกษา 6530046959 เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1549900452406 ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 กุมภาพันธ์>

 

เอกสารการเปลี่ยนแปลงที่อยู่

ข้าพเจ้า นักศึกษารหัส 6030074766 ตอนยื่นคำร้อง มสธ. 10 สติกเกอร์ 6 ใบ (ที่ให้เขียนที่อยู่..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 13 กุมภาพันธ์>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ