มสธ.26.1

มสธ.26.1 สามารถส่งแนบไปพร้อมกับ มสธ.9 ได้มั้ยครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 มีนาคม>

 

บัตรนักศึกษาหมดอายุ

บัตรนักศึกษาหมดอายุนักศึกษาก็ได้ปริ้นแบบฟอร์ม มสธ 26 แต่พอนำไปจ่ายที่จุดเคาน์เตอร์เซอร์วิส..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 กุมภาพันธ์>

 

บัตรนักศึกษา

พอดีส่งใบคำร้องทำบัตรนักศึกษาใหม่ไปแล้วค่ะ(มศธ.26)จ่ายค่าธรรมเนียมทำบัตรแล่วด้วยค่ะอยากทรา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 กุมภาพันธ์>

 

ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษาใหม่ กรณีของเดิมหมดอายุค่ะ

ดิฉันรหัสนักศึกษา 5810035963 ค่ะ ได้แจ้งต่ออายุบัตร เนื่องจากบัตรเก่าหมดอายุ ก่อนหน้านี้ไ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 กุมภาพันธ์>

 

บัตรนักศึกษาหมดอายุ

บัตรนักศึกษาหมดอายุ30พ.ย.65 ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 01 กุมภาพันธ์>

 

เรื่องต่อบัตรนักศึกษา

ขณะจัดส่งใบคำร้อง
มสธ 26 ที่ชำระ 100 บาทแล้ว
เอกสารที่จัดส่งไปยังมหาวิทยาลัย ต..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 16 มกราคม>

 

ตรวจสอบสถานะเอกสาร มสธ26กับ มสธ8

ตรวจสอบสถานะการเปลี่บนแปลงชื่อ-สกุน และทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัสนักศึกษา 56550000928 <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 12 มกราคม>

 

กรณีย้ายสาขาวิชา ต้องยื่นคำร้อง มสธ 26.1 หรือไม่

ดิฉันนางณัฐฐินันท์ เมืองโคตร
ได้ทำการย้ายสาขาวิชาและได้รับรหัสนักศึกษาใหม่แล้ว

 

บัตรประจำตัวนักศึกษาหมดอายุ

พอดีได้ดำเนินการขอบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษจิกายน จนถึงตอนนี้ทางมหาลัยดำเ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 26 ธันวาคม>

 

ถ้าทำบัตรนักศึกษาใหม่ต้องทำไงดีพอดีบัตรนักศึกษาหมด

ขอทำบันักศึกษาใหม่ได้ไหมคะพอดีบัตรนักศึกษาหมดอายุแล้วค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 ธันวาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ