บัตรนักศึกษาจะทำการแล้วเสร็จเมื่อไรครับ

บัตรนักศึกษาปี 1/66 จะทำการแล้วเสร็จเมื่อไรครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 13 กรกฎาคม>

 

สัมฤทธิบัตร รุ่นที่่ 115

สัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 115 ผมยังไม่ได้บัตรนักศึกษาเลยครับ ใกล้ถึงวันสอบแล้วครับ ตอนนี้ได้หนังส..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 18 ตุลาคม>

 

สถานะการจัดส่งบัตรนักศึกษา

ไม่ทราบว่าบัตรนักศึกษาจะจัดส่งเมื่อไหร่คะ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 28 กันยายน>

 

การต่ออายุบัตรนักศึกษา

ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสาร มสธ.26 ชำระค่าบริการ และดำเนินส่งเอกสารไปที่มหาลัย ไม่ทราบว่าทาง..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 29 สิงหาคม>

 

ยังไม่ได้บัตรประจำตัวนักศึกษา

อยากทราบว่าทางมหาวิทยาลัย ได้จัดส่งบัตรนักศึกษา คู่มือบัณฑิต และโครงสร้างหลักสูตร ให้หรือ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 20 สิงหาคม>

 

ทำบัตรนักศึกษาเนื่องจากหมดอายุ

ข้าพเจ้าบัตรนักศึกษาหมดอายุ
31 พ.ค.64 และยื่นคำขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ เมื่อ 30 มิ.ย...... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 28 กรกฎาคม>

 

บัตรนักศึกษาหาย

บัตรนักศึกษาหาย ต้องทำไงยังไงค่ะช่วงนี้ หรือต้องทำตามขั้นตอนเดิม <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 13 กรกฎาคม>

 

บัตรนักศึกษา

ขออนุญาตสอบถามครับ บัตรนักศึกษาของผม ส่งมาหรือยังครับ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 08 กรกฎาคม>

 

ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษาเลยครับ

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเมื่อเดือนพฤษภาคมแล้วครับ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 05 กรกฎาคม>

 

พอดีเป็นนักศึกษาใหม่ พึ่งได้รับหนังสือครั้งแรกวันน

ก่อนหน้านี้ได้รับข้อความการเป็นนักศึกษาใหม่คะ และจะได้รับบัตรนักศึกษากลับหนังสือตามมา วันน..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 02 กรกฎาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา