การขอย้ายหลักสูตร

รบกวนสอบถามนิดนึงนะคะ คำขอย้ายสาขาวิชา อนุมัติหรือยังคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

ต้องการยกเลิกการเปลี่ยนสาขาวิชาครับ

เรียนท่านอาจารย์
ผมนายอภิรัตน์ อำพนรักษ์ เลขประจำตัวนักศึกษา 6380007705 มีความประส..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

ย้ายสังกัด

สมัครเรียน 2/2562 ภาคปลาย เรียนคณะเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร

 

ยื่นปรับวุฒิการศึกษา

ขออนุญาตสอบถามครับ ได้ส่งเอกสาร มสธ.9 เพื่อปรับวุมิการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยได้รับหรือยังครั..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 พฤษภาคม>

 

ย้ายคณะ

ได้มีการยื่นคำร้องการขอย้ายคณะการศึกษาค่ะ แต่เห็นในระบบยังเป็นคณะเดิมอยู่ อยากทราบว่าตรงนี..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 มีนาคม>

 

ขอยกเลิกการย้ายนสาขาวิชา

เนื่องจากได้มีการส่งเอกสาร ย้ายสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นรัฐศาสตร์ จะขอยกเลิก การย้ายสาขาวิชา ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 17 มีนาคม>

 

การขอย้ายคณะ

เนื่องจากได้มีการทำเรื่องขอย้ายคณะเมื่อต้นปีที่แล้ว ไม่ทราบว่า ณ ตอนนี้เรื่องการขอย้ายคณะข..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 01 มีนาคม>

 

การขอย้ายคณะ

เนื่องจากได้มีการทำเรื่องขอย้ายคณะเมื่อต้นปีที่แล้ว ไม่ทราบว่า ณ ตอนนี้เรื่องการขอย้ายคณะข..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 01 มีนาคม>

 

ย้ายสาขาวิชา

ขอทราบรหัสสาขาวิชา,รหัสแขนง,รหัสวิชาเอก,รหัสกลุ่มวิชาเฉพาะ ของเอกรัฐศาสตร์ ค่ะ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 18 มีนาคม>

 

ย้ายหลักสูตร

ขออนุญาตสอบถามค่ะ กรณีจะย้ายหลักสูตจากบัญชีไปหลักสูตรการจัดการทั่วไปต้องทำยังไงคะ ตอนนี้ลา..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 10 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา