บัตรนักศึกษา

1.หลังจากได้รหัสนักศึกษาแล้ว จะได้รับบัตรนักศึกษาเมื่อไหร่
2.มสธ.จะเปิดให้ลงทะเบียน..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 11 มีนาคม>

 

อยากสอบถามสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ดิฉัน นางสาวพัตรพิมล บุญศรีคุ้ม รหัสนักศึกษา 5130097388 ได้ติดต่อสอบถามการลงทะเบียนเ..... <ตอบโดยเตือนตา...เมื่อ 01 ธันวาคม>

 

เปิดรับสมัคร นศ.

ขอสอบถามหน่อยครับมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาอีกครั้งเมื่อไหร่ครับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 26 ตุลาคม>

 

การเปิดรับสมัครนักศึกษา

กระผมอยากทราบว่าในปี2564จะเปิดรับนักศึกษาอีกเดือนไหนคับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 09 ตุลาคม>

 

สมัครเรียนภาค 1/2564 แล้วแต่ยังไม่มีสถานะเป็นนักศึ

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง




ดิฉันลงสมัคร..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 25 สิงหาคม>

 

สอบถามสถานะการจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนและบัตรประ

ได้รับแจ้งจาก มสธ.ว่าลงทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วและจะส่งบัตรประจำตัวนักศึกษาและเอกส..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 22 มิถุนายน>

 

หลังจากได้ขึ้นทะเบียนเป็นนศ.แล้วต้องรอบัตรนศ.กับหน

หลังจากได้ขึ้นทะเบียนเป็นนศ.แล้ว เราต้องรอหนังสือกับบัตรนศ.นานไหมคะแล้วเวลาเรียนเราจะมีอาจ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 17 มิถุนายน>

 

สมัครใหม่และโอนชุดวิชา

ต้องการสมัครเรียนใหม่และโอนชุดวิชามีขั้นตอนอะไรบ้างครับ ขอใบรายงานผลการศึกษามาแล้ว <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 10 มิถุนายน>

 

สอบถามเรื่องตำราเรียนกับบัตรนักศึกษาครับ

ผมสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2564 ได้รับsms ยืนยันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในวันที่28..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 15 มิถุนายน>

 

บัตรนักศึกษา เอกสารการเรียน

สมัครเรียนออนไลน์ ชำระเงินแล้วและได้รับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2564..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 15 มิถุนายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา