สมัครนักศึกษาใหม่

คู่มือสมัครนักศึกษาใหม่ตอนนี้มีขายที่ไหนบ้างครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 พฤษภาคม>

 

สมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1/2566

ขอสอบถามค่ะ กรณีที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้วในปี 1/2565 อยู่ระหว่างรอทางสภาอนุมัติจบ สามารถ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 07 เมษายน>

 

ลาออกไปแล้วจะสามารถสมัครเป็นนักศึกษาปี2566ได้ไหมคร

ลาออกเมื่อปีที่แล้วยังสามารถสมัครเป็นนักศึกษาในปี2566ได้ไหมครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 04 เมษายน>

 

การสมัครเป็นนักศึกษา

อาจารย์ครับสอบถามครับว่าจบนิติศาสตร์ลงสมัครเรียนสาขาการจัดการ เอกการจัดการภาครัฐและเอกชนได..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 04 เมษายน>

 

การสมัครเรียนใหม่/การเทียบโอนชุดวิชา

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ
พอดีว่าลงเรียนนิติศาสตร์ไว้เมื่อปี58 สอบผ่านไปประมาณ 5ชุดวิ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 03 เมษายน>

 

เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ค่ะ

พอดีมีเพื่อนจะสมัครด้วยค่า <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 มีนาคม>

 

คู่มือการรับสมัคร 1/66

คู่มือการรับสมัคร 1/66 จะสามารถดาวน์โหลดแบบออนไลน์ได้วันไหนครับปกติของทุกปีข่วงนี้จะสามารถ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 มีนาคม>

 

การสมัครเป็นนักศึกษาเทอม 1/2566

ข้าพเจ้าสอบผ่านครบทุกชุดวิชาในหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตในภาคเรียนที่ 1/2565 และได้ยื่นเ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 มีนาคม>

 

สมัครนักศึกษาใหม่ 2566

ขณะนี้เป็นนักศึกษาอยู่ ซึ่งคาดว่าจะจบในภาค 2/65 นี้ จะสามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาคการศ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 มีนาคม>

 

การรับสมัคร

1/66 คู่มือการรับสมัครจะมีให้ดูแบบออนไลน์ได้วันไหนครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ