ต่อสถานภาพนักศึกษา

ผมเป็นนักศึกษาปี53ต้องการจะต่อสถานภาพนักศึกษาต้องดำเนินการยังอย่าางไรบ้างครับและถ้าดำเนินก..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

ลงทะเบียน​เรียน​

ผมเป็น​นักศึกษา​ปี2557 ผมเหลือวิชาสุดท้าย​ 99421​ยังสามารถ​ลงทะเบียน​ได้​ทันก่อนหมดสภาพ​น..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 08 เมษายน>

 

การขอต่อสภาพนักศึกษา

ครบกำหนดหลักสูตรสามเท่าของการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่1/64แล้วสามารถต่อสถานภาพการเป็นนักศึ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 14 ธันวาคม>

 

ติดตามผล การต่ออายุนักศึกษา

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2564 ได้ส่ง มสธ.25 พร้อมหลักฐานการชำระเงินไป สำนักทะเบียนฯ มสธ. และมีผู..... <ตอบโดยเตือนตา...เมื่อ 25 พฤศจิกายน>

 

สอบถามเรื่องการต่ออายุสภาพนักศึกษา

ผมได้ส่งเอกสารการต่อสภาพนักศึกษาผ่านทางre.reoffice@stou.ac.th อีกครั้งเมื่อวันที่27 ตุลาคม..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 29 ตุลาคม>

 

สอบถามเรื่องการต่ออายุสภาพนักศึกษา

ได้รับอีเมล์การต่ออายุสภานักศึกษาของผมหรือยังคับ รหัส 5280027466 <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 27 สิงหาคม>

 

สอบถามเรื่องการต่ออายุสภาพนักศึกษา

หลังจากผมโหลดเเบบฟอร์ม มสธ 25 แล้ว ผมไปจ่ายเงินที่ไปรษณีย์แล้วทำยังไงต่อคับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 11 สิงหาคม>

 

สอบถามเรื่องการต่ออายุสภาพนักศึกษา

หลังจากผมโหลดเเบบฟอร์ม มสธ 25 แล้ว ผมไปจ่ายเงินที่ไปรษณีย์แล้วทำยังไงต่อคับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 11 สิงหาคม>

 

การต่อสภาพนักศึกษา

อยากทราบว่ากรอกใบ มสธ.25 กรอกอย่างไรค่ะ
1 5ช่องหลังคำว่าปีให้กรอกอะไรค้ะ
2 ข้อ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 20 กรกฎาคม>

 

ใบคำร้องมสธ.25

ใบคำร้องมสธ.25 สามารถส่งทางเมล์ของมหาวิทยาลัยได้ใช่ไหมคะหรือต้องส่งทางไปรษณีย์อย่างเกียว <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 16 มิถุนายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา