ส่งเอกสารใบคำร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา

ใบคำร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา และใบเสร็จชำระเงิน ส่งทางไหนคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 12 กันยายน>

 

จัดส่งเอกสารการขอต่อสถานภาพนักศึกษา

ได้จัดส่งเอกสารขอต่อสถานภาพนักศึกษาไปเมื่อวันที่ 14/7/65 ไม่ทราบว่าสำนักทะเบียนได้รับเอกสา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 กรกฎาคม>

 

ต่อสถานภาพนักศึกษา

ผมเป็นนักศึกษาปี53ต้องการจะต่อสถานภาพนักศึกษาต้องดำเนินการยังอย่าางไรบ้างครับและถ้าดำเนินก..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

ลงทะเบียน​เรียน​

ผมเป็น​นักศึกษา​ปี2557 ผมเหลือวิชาสุดท้าย​ 99421​ยังสามารถ​ลงทะเบียน​ได้​ทันก่อนหมดสภาพ​น..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 08 เมษายน>

 

การขอต่อสภาพนักศึกษา

ครบกำหนดหลักสูตรสามเท่าของการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่1/64แล้วสามารถต่อสถานภาพการเป็นนักศึ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 14 ธันวาคม>

 

ติดตามผล การต่ออายุนักศึกษา

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2564 ได้ส่ง มสธ.25 พร้อมหลักฐานการชำระเงินไป สำนักทะเบียนฯ มสธ. และมีผู..... <ตอบโดยเตือนตา...เมื่อ 25 พฤศจิกายน>

 

สอบถามเรื่องการต่ออายุสภาพนักศึกษา

ผมได้ส่งเอกสารการต่อสภาพนักศึกษาผ่านทางre.reoffice@stou.ac.th อีกครั้งเมื่อวันที่27 ตุลาคม..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 29 ตุลาคม>

 

สอบถามเรื่องการต่ออายุสภาพนักศึกษา

ได้รับอีเมล์การต่ออายุสภานักศึกษาของผมหรือยังคับ รหัส 5280027466 <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 27 สิงหาคม>

 

สอบถามเรื่องการต่ออายุสภาพนักศึกษา

หลังจากผมโหลดเเบบฟอร์ม มสธ 25 แล้ว ผมไปจ่ายเงินที่ไปรษณีย์แล้วทำยังไงต่อคับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 11 สิงหาคม>

 

สอบถามเรื่องการต่ออายุสภาพนักศึกษา

หลังจากผมโหลดเเบบฟอร์ม มสธ 25 แล้ว ผมไปจ่ายเงินที่ไปรษณีย์แล้วทำยังไงต่อคับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 11 สิงหาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ