การเทียบโอน

ทรานสคริปจบปี 2549 ใช้เทียบปีนี้ได้มั้ยคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 พฤษภาคม>

 

ตรวจสอบการโอนชุดวิชาคะ

สอบถามเรื่องการโอนชุดวิชาคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 พฤษภาคม>

 

โอนชุดวอชา

สอบถามเรื่องการโอนชุดวิชาคะ ว่าโอนได้ทั้ง 11 วิชาหารือเปล่าคะ และโอนเรียบร้อยแล้วหรือยังคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 พฤษภาคม>

 

ลงทะเบียนเรียน

อยากทราบว่าจะลงทะเบียนเรียนใหม่ สามารถโอนหน่วยกิตได้ไหมคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 พฤษภาคม>

 

การส่งเอกสาร

ผมส่งเอกสารการขอเทียบวุฒิไป มสธ เสร็จแล้ว นานไม่ครับถีงจะรุ้ผล <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 25 เมษายน>

 

โอนหน่วยจาก วชช

ในวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของม. (6นก.) วิชานี้ถ้าเทียบโอนมาจากวุฒิวิลัยชุมชน(อนุ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 04 เมษายน>

 

ติดตามการโอนสัมฤทธิบัตร

ข้าพเจ้า ได้โอนผลสอบสัมฤทธิ์ วิชา 41451 เลขประจำตัว 9651005275 เข้าหลักสูตร รหัส น.ศ. 6340..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 29 มีนาคม>

 

ติดตามเรื่องการเทียบโอนชุดวิชาสัมฤทธิบัตร

สอบถามเรื่องเอกสารการเทียบโอนสัมฤทธิบัตร
น.ส.กรวี ชิดสิน
รหัส 6130079236

 

การโอนชุดวิชา

ชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 แต่ตัวนักศึกษาได้เคยสอบผ่านแล้วใ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 มีนาคม>

 

โอนสัมฤทธิ์​บัตร​

ตามที่เคยสอบถามไปเรื่องการโอนสัมฤทธิ์​บัตรจากการสอบwalkinปีที่แล้ว​ต้องรอประกาศผลสอบก่อนถึ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 02 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ