ตามเรื่องเทียบเคียง​ ชุดวิชา

ตามเรื่องเทียบเคียงชุดวิชา​ มสธ.​18
ไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
2565​
<ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

การโอนสัมฤทธิบัตร

ได้ทำเรื่องโอนสัมฤทธิบัตร มายังป.ตรี อยากทราบว่าจะติดตามได้จากที่ไหนคะ ว่าการโอนเรียบร้อยห..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

สอบถามความคืบหน้าของการโอนชุดวิชา(มสธ.19)

รหัสนักศึกษา6380001377 ชื่อนายปริณ นวลตาล
ได้ทำการส่งใบ มสธ.19 พร้อมจ่ายเงินเป็นที่เ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

การจัดส่งเอกสารการเทียบโอนรายวิชา

ไม่เเน่ใจว่า เอกสารการเทียบโอนรายวิชาใช้เวลาประมาณกี่เดือนคะ
ส่งเอกสารไปประมาณต้นเดื..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 พฤษภาคม>

 

ชำระเงินค่าโอนชุดวิชา

ขออนุญาตสอบถามค่ะเนื่องจากทำการโอนชุดวิชาไปสองชุดวิชา มีการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 12 พฤษภาคม>

 

สอบถามการโอนชุดวิชาโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น113

ได้ส่งเอกสารและชำระเงินค่าโอนชุดวิชา13414โครงการสัมฤทธิบัตร รหัส9634043526 ไปเมื่อวันที่25..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 12 พฤษภาคม>

 

โอนสัมฤทธิบัตร

ส่งเอกสารโอนชุดวิชาไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ แล้วครับ ไม่ทราบว่าอีกนานไหมครับ กว่าจะเข้าระบ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 03 พฤษภาคม>

 

ใช้แบบฟอร์มคำร้องขอโอนชุดวิชา มสธ.19 นำไปชำระเงินท

ใชแบบฟอร์มคำร้องขอโอนชุดวิชา มสธ.19 นำไปชำระงินที่ Pay at post ที่ 7-11 แต่ไม่สามารถดำเนิน..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

อยากทราบผลการขอโอนชุดวิชา

อาตมาได้ดำเนินการขอเทียบโอนรายวิชาจากการสอบ สัมฤทธิบัตร ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธาร..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 04 เมษายน>

 

สอบถามผลการขอโอนชุดวิชา ครั้งที่4

ตามที่ได้สอบผลการขอโอนชุดวิชา 52314 และ จนท.มสธ.ติดต่อกลับโดยให้ข้อมูลว่าให้รอผลสอบ 1/64 ป..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 28 เมษายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา