สนามสอบ

โคราชมีที่สอบมสธไหมคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

ชื่อสถานสอบเดิม

เนื่องจากต้องการย้ายสนามสอบ ขอทราบชื่อสถานสอบเดิมเพื่อกรอกในแบบฟอร์มค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

ชื่อสถานที่สอบเดิม

เนื่องจากจำสถานที่สอบเดิมไม่ได้ ขอทราบชื่อสถานที่สอบเดิมที่เคยเลือกไว้ครับ เรื่องจากต้องกา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

ตรวจสอบสนามสอบเดิม

เนื่องด้วยตอนลงทะเบียนสมัครเรียน มีให้เลือกสนามสอบประจำ แต่จำไม่ได้ว่าเลือกไว้สถานที่ที่ไห..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 พฤษภาคม>

 

สอบถามเรื่องสอบ

ในวันที่7พ.ค.2565นี้ดิฉันมีสอบ20303ที่สนามโรงเรียนศรียาภัย ซึ่งวันนี้ดิฉันได้ตรวจโควิดแล้ว..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 พฤษภาคม>

 

สอบถามเรื่องสอบ

ในวันที่7พ.ค.2565นี้ดิฉันมีสอบ20303ที่สนามโรงเรียนศรียาภัย ซึ่งวันนี้ดิฉันได้ตรวจโควิดแล้ว..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 พฤษภาคม>

 

เปลี่ยนแปลงสนามสอบ

ขอเปลี่ยนแปลงสนามสอบได้ที่ไหนคะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 01 มีนาคม>

 

แจ้งเปลี่ยนสนามสอบถาวร

แจ้งเปลี่ยนสนามสอบ
จากเดิมร.ร สุรศักดิ์มนตรี
เปลี่ยนเป็นสนามสอบ
ร.ร มัธย..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 17 กุมภาพันธ์>

 

เปลี่ยนแปลงสนามสอบ

ขออนุญาตสอบถามครับ ผมจะเปลี่ยนสนามสอบ สามารถดำเนินการช่องทางไหนได้บ้างครับนอกจากทางไปรษณีย..... <ตอบโดยเตือนตา...เมื่อ 30 พฤศจิกายน>

 

ส่งมสธ.10 เกรดออกช้า

ไปส่ง มสธ.10 ที่มหาลัยมาแล้วเมื่อวันจ.ที่25 ตุลา 64 ผลสอบในแอป stou sisa ออกครบแล้วว่าสอบผ..... <ตอบโดยเตือนตา...เมื่อ 30 พฤศจิกายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา