ขอดูคะแนนสอบทั้งหมด

เราสามารถขอดูคะแนนสอบทั้งหมดได้ไหมครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 07 มีนาคม>

 

ขอดูคะแนนสอบ

ผมสอบได้ U แล้วผมจะขอดูคะแนนสอบปรนัยในวิชาประสบการณ์วิชาชีพรหัสวิชา80410ได้อย่างไรครับภาคก..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 04 มีนาคม>

 

ขอตรวจสอบคะแนน

สวัสดีค่ะ แบบฟอร์มขอตรวจสอบคะแนนกรอกแล้วส่งทางไลน์ได้มั้ยคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 กุมภาพันธ์>

 

ส่งแบบฟอร์มขอตรวจสอบคะแนน

สวัสดีค่ะ รบกวนถามว่าแบบฟอร์มขอตรวจสอบคะแนนกรอกแล้วต้องส่งยังไงคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 กุมภาพันธ์>

 

ส่งแบบฟอร์มขอตรวจสอบคะแนน

สวัสดีค่ะ รบกวนถามว่าแบบฟอร์มขอตรวจสอบคะแนนกรอกแล้วต้องส่งยังไงคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 กุมภาพันธ์>

 

การคิดคะแนน

สอบถามเรื่องการคำนวณคะแนน การสอบสำหรับ นศ. ที่ลงก.2
คะแนนเก็บ 40คะแนน
สอบ อีก..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 มกราคม>

 

ขอดูผลสอบภาคปฎิบัติ

สอบถามครับ กรณีวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ เราสามารถขอดูผลสอบก่อนวันประกาศผลของภาคทฤษ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 02 มกราคม>

 

ขอตรวจสอบคะแนนการสอบ

สามารถส่งแบบฟอร์มการขอตรวจสอบคะแนนได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ ส่งแบบฟอร์มออนไลน์ ได้หรือป่าวค..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 04 ธันวาคม>

 

การสอบ

แต่ตอนนี้สอบไม่ผ่านอยากรู้คะแนกิจกรรมที่ส่งไปและผลสอบไล่รวมแล้วได้เท่าไร <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 กันยายน>

 

ผลสอบ 1/2565

ขอทราบผลสอบของโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 120 หน่อยครับ พอดีเช็คไม่ได้ รหัสนศ.โครงการสัมฤทธ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 04 กันยายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา