ขอทราบรุ่นจบครับ

สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นับรุ่นจบเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

ตรวจสอบสถานะภาพนักศึกษา

1. อยากทราบสถานะภาพนักศึกษาค่ะ ว่าขึ้นเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือยังค่ะ เพราะสอบครบตามโครงสร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

รหัสวิชาเอก

สอบถามรหัสวิชาเอก การจัดการ 2/2558 ค่ะ จะใช้กรอกใบคำร้องทำบัตรนักศึกษา (หมดอายุ) หาข้อมูลไ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

ส่งมสธ.10


ขออนุญาตสอบถามเรื่องส่งมสธ.10
ขออนุญาตสอบถามเรื่องส่งเอกสารมสธ.10ที่ส่งไปตั้..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

อยากทราบว่าได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับคำร้องจบไปแล้ว จะไ

จะได้เอกสารหนังสือรับรองการจบ เมื่อไหร่คะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

มสธ10

ยังไม่ได้รับมสธ.10เเพื่อนๆได้รับหมดแล้วตรวจสอบให้ผมด้วยครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

ยังไม่ได้รับมสธ10

ผมนักศึกษา มสธ60รุ่น2รหัส6030082017 ยังไม่ได้รับเอกสาร มสธ10 เพื่อนๆรุ่นเดียวกันได้รับ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

ติดตามเอกสาร มสธ 30/1 มสธ 10

อยากทราบว่าได้จัดส่ง มสธ30/1 มสธ10 ไปแล้ว ทางมหาวิทยาลัยได้รับหรือยังค่ะ
แล้วต้องดำเ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนแบะสำเร็จการศึกษา

สวัสดีค่ะ ดิฉันขออนูญาตสอบถามค่ะ ว่า ดิฉันได้สอบผ่านตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาแล้วหรือยั..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

ติดตามการส่ง มสธ.10และ มสธ.30/1

สวัสดีครับ ขอติดตามการส่ง มสธ.10 และ มสธ.30/1 ครับ
คือผมส่งที่ ปณ.ชุมแพ เลขพัสดุ ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา