ย้ายสาขา/ปรับวุฒิ

สวัสดีค่ะ
แรกเริ่มใช้วุฒิม.ปลาย ในการสมัครเรียนเอกการเงิน ผ่านไป 2 เทอม ต่อมาย้ายเอ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 25 พฤษภาคม>

 

ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารทางการศึกษา

เนื่องจากย้ายสถาณที่ทำงาน ชั่วคราวประมาณ 2 ปี นับตั้งแต่ 1 ก.พ. 63 เป็นต้นไป
มีความจ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 10 กุมภาพันธ์>

 

ส่งแบบสอบถาม

กระผม ร้อยโท อภิชาติ ล้วนกล้า รหัสนักศึกษา 5630063534 ได้ส่งแบบสอบถามผู้บังคับบัญชาที่ใช้บ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 มกราคม>

 

ส่งแบบสอบถาม

กระผม ร้อยโท อภิชาติ ล้วนกล้า รหัส 5630063534 กรณีที่ได้จัดส่งแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ไปยังกอง..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 มกราคม>

 

เปลี่ยนวุฒิการศึกษาจากเดิมม.ปลาย เป็น ป.ตรี

ขออนุญาตถามค่ะ ตอนลงทะเบียนลงเป็นม.ปลาย ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ แต่ตอนนี้อยากเปลี่ยนเป็น ป.ต..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 ธันวาคม>

 

การเปลี่ยนวุฒิการศึกษาจากปวช เป็น ปวส.

ขั้นตอนดำเนินการเปลี่ยนวุฒิการศิกษาจาก ปวช. เป็น ปวส. สามารถทำได้ไหมครับ ตอนสมัครใช้วุฒิ ป..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 22 ตุลาคม>

 

ยื่นวุฒิใหม่

ผมสมัครเรียนรัฐประศาสนศาสตร์ โดยผมใช้วุฒิ ป.ตรี สาขาอื่นในการสมัครเรียน โดยต้องเรียนทั้งหม..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 ตุลาคม>

 

อยากเปลี่ยนแปลงวุฒิการศึกษาใช้ในการสมัครเรียน

ต้องการเปลี่ยนวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเรียน จาก วุฒิ ม.6 เปลี่ยนเป็น วุฒิปริญญาตรี ต้อ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 ตุลาคม>

 

เรื่องวุฒิการศึกษา

สวัสดีครับพอดีเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วผมส่งวุฒิการศึกษาล่าสุด ไปให้ทางมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่ทรา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 สิงหาคม>

 

คำขอเปลี่ยนทะเบียนประวัตินักศึกษา มสธ.9

ตามที่ผมได้ส่งเอกสาร มสธ.9 เพื่อปรับวุฒิการศึกษา จากปวส.เป็นป.ตรี สาธารณสุขแล้ว อยากทราบว่..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 สิงหาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา