การเปิดรับสมัครนักศึกษา

ขอสอบถามทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่ไหมคะ

 

จบการจัดการงานก่อสร้างอยากเรียนต่อ สาขาไหนได้บ้างค

ถ้าผมจบสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างแล้ว อยากเรียนต่อ จะสามารถใช้ต่อสาขาวิชาใดได้บ้างครับ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 08 กุมภาพันธ์>

 

สมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหา

การสมัครเข้าเรียนสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการแล..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 03 มกราคม>

 

ต่อจากคำถามเดิมนะคะ

ใช้วุฒิอนุปริญาญาสมัครค่ะเพราะว่าอาจารย์ที่ศูนย์วิทยาลัยนครสวรรค์บอกว่าให้ใช้วุฒิอนุปริญญา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 กันยายน>

 

การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

เรียนสอบถาม
กระผมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งแต่ป..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 31 พฤษภาคม>

 

การขอจบการศึกษาและสมัครใหม่

เรียน ผู้ดำเนินการ/ที่เกี่ยวข้อง
ถ้าขอจบการศึกษาอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ตามร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 กุมภาพันธ์>

 

อายุ 28 มีวุฒิ ม.3 สมัครเรียนปริญญาตรีได้มั้ยคะ

สนใจเข้าศึกษา คณะ วิทยาศาสตรบัณทิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 ธันวาคม>

 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

สวัสดีครับ สอบถามคุณสมบัติการสมัครเรียนต่อปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จบปริญ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 17 ตุลาคม>

 

การสมัครเรียน 1/60

จบ ปวช. สามารถสมัครเรียนคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้หรือไม่ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 29 สิงหาคม>

 

อยากสอบถามว่าถ้าจบ ปวส.บัญชี สามารถลงคณะศิลปศาสตร์

พอดีจบ ปวส.การบัญชี ค่ะ และอยากลงเรียนคณะศิลปศาสตร์ แขนงไทยศึกษา แล้วไปดูระเบียบการสมัครขอ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 11 สิงหาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ