การสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ครับสอบถามว่าชุดครุยของนิติศาสตร์แบไหนครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มีนาคม>

 

แบบสำรวจเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


หากไม่ได้เข้าไปตอบแบบสำรวจการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเว็บไซต์ จะต้องดำเนินการอ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 มีนาคม>

 

การแต่งกายไปรับปริญญา

ผมสมัครเรียน มสธ. ภาคปลาย ปี 2562 ใช้คำนำหน้า " นาย " ผมจะจบการในภาคการศึกษา 1/2..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 มีนาคม>

 

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ

ถ้าตอบแบบสำรวจความจำนงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 กุมภาพันธ์>

 

กระผม นายพงศกร เพียแก้ว รหัส 6130074203 จบปีไหนครั

นายพงศกร เพียแก้ว รหัส 6130074203 จบปีไหน แล้วรุ่นที่เท่าไหร่ครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 กุมภาพันธ์>

 

การซ้อมรับปริญญา

ขอสอบถามเรื่องการซ้อมรับปริญญาคะ ซ้อมย่อย 3 วัน ที่ศูนย์ของแต่ละจังหวัดต้องไปทั้ง 3 วันเลย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 กุมภาพันธ์>

 

รุ่นการศึกษาที่เท่าไร

รหัส 6040004555 สำเร็จการศึกษาแล้ว อยากทราบว่าดูอย่างไรว่าจบเป็นรุ่นที่เท่าไรค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 กุมภาพันธ์>

 

เอกสารแจ้งขอแจ้งความจำนงเข้ารับปริญญาบัตรส่งมาล่าช

เนื่องจากทางไปรษณีส่งเอกสารมาล่าช้าจึงไม่สามารถทำแบบสำรวจตามลิ๊งที่ให้มากับเอกสารได้แล้วไม..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 กุมภาพันธ์>

 

ความจำนงการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มสธ

สอบถามค่ะ ถ้าไม่ต้องการเข้ารับต้องแจ้งความประสงค์ไหมคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 กุมภาพันธ์>

 

การแต่งกายรับปริญญา

สอบถามครับ ผมจบปีการศักษา 2563 รับปริญญารุ่น 39 ตอนทำเรื่องจบ ถ่ายรูปแต่งกายชุดทั่วไปกระดุ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 กุมภาพันธ์>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา