ไม่ได้รับหนังสือกฎหมายปกครอง

กระผมรหัสนักศึกษา 6440033717 ลงทะเบียนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1/2566 รหัสวิชา 41461 กฎหมายปกคร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 กุมภาพันธ์>

 

สอบถามการจัดส่งวันสดุการเรียนการสอน

สอบถามการจัดส่งหนังสือ 33401,33444 <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 กุมภาพันธ์>

 

ติดตามการจัดส่วัสดุเรียน

รบกวนเช็คการจัดส่งวัสดุการเรียนและเอกสารของภาคเรียนที่ 2 ให้หน่อยค่ะ พอดีติดตามจากเว็ปไซต์..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 กุมภาพันธ์>

 

สอบถามการชำระเงินก.2

พอดีว่าชำระเงินค่าซื้ท้หนังสือ (ลวก.2เลือกซื้อหนังสือเพิ่ม) ต้องรอกี่วันคะถึงจะตรวจเอกสารก..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 06 กุมภาพันธ์>

 

คลิปของวิชา 10162, 11009 และ 11007

ลงทะเบียนแล้ว ไม่ได้รับสื่อวีดีทัศน์ของทั้ง 3 รายวิชา
ลองเข้าที่ระบบ e-learning ก็ไม..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 กุมภาพันธ์>

 

จัดส่งเอกสารทางไหนได้บ้าง

จัดส่งเอกสารทางออนไลน์ได้มั้ยครับ แล้วจัดส่งแบบบไหนครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 กุมภาพันธ์>

 

การจัดส่งหนังสือ

ขอสอบถามครับเราจะได้หนังสือช้าสุดกี่เดือนครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 มกราคม>

 

ตามหนังสือที่ต้องส่งมาให้ตามที่ลงทะเบียนเรียนครับ

ตามหนังสือที่ทำการลงทะเบียนไปแล้วจะได้รับเมื่อไหร่ครับ วิชา องค์การและการจัดการและการจัดกา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 มกราคม>

 

การส่งวัสดุการเรียน

ขณะนี้ได้รับบัตรนักศักษา และหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 มกราคม>

 

สอบถามวิชา 16465

อยากสอบถามเรื่องหนังสือและ e-book วิชานี้ครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้รับหนังสือและเข้า e-boo..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 25 ธันวาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา