จะได้หนังสือเรียนวันไหนค่ะ

จะได้หนังสือเรียนวันไหนค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 พฤษภาคม>

 

เนื้อหาในหนังสือเรียน ขาดหายไป

เอกสารการสอนชุดวิชา 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด ที่ข้าพเจ้าได้รับ ไม่มีเนื้อหา (เป็นหน้..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 พฤษภาคม>

 

รอหนังสืออีก1วิชา

จอนนี้รอหนังสือวิชาภาษาไทย10151ค่ะ มีดารจัดส่งรึยังคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 12 พฤษภาคม>

 

ลงทะเบียนเรียน

ลงเบียนเรียน วิชา 71304 ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ 2565 ตอนนี้ยังไม่ได้เอกสารหรือได้รับวัสดุการศ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 พฤษภาคม>

 

ลงทะเบียนเรียน

ยังไม่ได้รับหนังสือวิชา10151ไทยคดีศึกษา จ่ายเงินครบแล้ว1,500บาท
<ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 พฤษภาคม>

 

หนังสือเรียน

หนังสือยังขาดอีก1วิชาครับ พอดีจะทำกิจกรรมชุดวิชาส่งกลัวไม่ทัน <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 18 เมษายน>

 

วัสดุหนังสือ

พอดีผมลงทะเบียนชุดวิชาไป 3 ชุดวิชา 2/2564 อยากทราบว่าอยู่ขั้นตอนไหนแล้วครับขอบคุณครับ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 21 เมษายน>

 

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งหนังสือไม่ได่ครีบ

เข้าไปตรวจสอบใน reg stou แล้ว กดค้นหาไม่พบข้อมูลการจัดส่งเลยครับ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 01 เมษายน>

 

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งหนังสือไม่ได่ครีบ

เข้าไปตรใจสอบใน reg stou แล้ว กดคนหาไม่พบข้อมูลการจัดส่งเลยครับ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 01 เมษายน>

 

ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว 3 วิชา ได้หนังสือ2วิชา เหลือ

ลงทะเบียน2/2564 ไป 3 วิชา ได้หนังสือมา 2 วิชา ทางระบบแจ้งว่าส่งครบแล้ว 3 วิชา
-10151..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 21 เมษายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา