เหตุใดถึงยกเลิกการจัดส่งเอกสาร

เนื่องจากผมมีเอกสารที่ต้องได้รับจำนวน 2 วิชา รหัสวิชา 41201 และ 41213 ทั้งนี้ วิชาดั่งกล่..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 มีนาคม>

 

จะไปรับหนังสือและข้อมูลการเข้าเรียนเมื่อไหร่

สวัสดีค่ะ ดิฉัน น.ส.กุลจิรา เทียนมณี รหัสนักศึกษา 6510013037 ต้องการสอบถามเกี่ยวกับการจัดส..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 มีนาคม>

 

สถานะการจัดส่งหนังสือเรียน 2565 ภาคปลาย

ได้ทำการเลือกแผนผ่านเวปไซต์ chooseplan และได้ชำระเงินเพิ่มเติมเมื่อต้นเดือน กพ. พร้อมแนบเอ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 มีนาคม>

 

การจัดส่งเอกสารการสอน 2/65

สอบถามรายวิชา 93337 การปรับปรุงพันธู์พืชและการขยายพันธู์พืชครับ
เช็คในแอพของ STOU SI..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 มีนาคม>

 

ระบบไม่มีข้อมูล

รบกวนสอบถามค่ะ พอดีว่ากดเข้าระบบแล้ว ไม่สามารถเช็คทั้งข้อมูล นศ และไม่สามารถเช็คเรื่องเอกส..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 มีนาคม>

 

สื่อการสอน

ได้รับหนังสือแล้วแต่ยังไม่ได้เทปตลับประจำชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10111 <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 มีนาคม>

 

ยังไม่ได้รับหนังสือ

ลงทะเบียน ม.ค.66 ตอนนี้ยังไม่ได้รับหนังสือเลย <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 มีนาคม>

 

ไม่ได้รับการจัดส่งกิจกรรมประะจำวิชาแลเอกสารการลงทะ

กิจกรรมประจำวิชา และเอกสารการลงทะเบียน ของภาคเรียนที่ 2/64 , 1/65 , 2/65 ทางมหาวิทยาลัยยัง..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 มีนาคม>

 

อุปกรณ์ในการศึกษา

อุปกรณ์การศึกษาจะได้วันไหนครับ ชำระเงินไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 มีนาคม>

 

การจัดส่งเอกสารการเรียนการสอน ภาค 2/65

สวัสดีครับ กระผมขอสอบถามเรื่องเอกสารการเรียนฯครับ ผมเช็คเลขพัสดุแล้วไม่มีข้อมูลการจัดส่ง <..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 16 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา