ยังไม่ได้คู่มือนักศึกษาและบัตรนักศึกษาปี2564

ยังไม่ได้คู่มือนักศึกษาและบัตรประจำตัวนักศึกษาปี2564 ได้รับข้อความจากมสธวันที่28 กย2564ว่า..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

ยัฃไม่ได้รับคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา​ใหม่ปี2564

ได้รับการขึ้นทะเบียน​เป็น​นักศึกษา​สาขาวิชา​พยาบาล​ศาสตร์
ยังไม่ได้เอกสาร
อีก2..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

ติดตามพัสดุ

สวัสดีค่ะ รบกวนตรวจสอบพัสดุที่จัดส่งมาให้ด้วยค่ะ ในระบบจึ้นว่าจัดส่งแล้ว แต่ติดตามพัสดุตาม..... <ตอบโดยเตือนตา...เมื่อ 30 พฤศจิกายน>

 

ใบประกาศนียบัตรสัมฤทธิ์บัตรรุ่น111

กราบเรียน อาจารย์ที่เคารพ ข้าพเจ้าได้สอบผ่าน ทักษะชีวิต 10103 ไป แต่ยังไม่ได้ใบประกาศนียบั..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 22 กันยายน>

 

เรื่องใบปริญญาบัตร

พอดีเรียนจบไปน่าจะนานแล้วคะ ไม่ทราบใบปริญญาบัตรเมื่อไหร่จะส่งมาให้คะ ขอบคุณคะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 10 สิงหาคม>

 

จัดส่งกิจกรรมทดแทนการอบรมเข้ม

จากที่ผมได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์(60499) ภาค 2/63 และมีความประส..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 29 กรกฎาคม>

 

ยังไม่ได้รับหนังสือชุดวิชา 82202 การเมืองเปรียบเที

กระผม นายศราวุธ ไชยวงศ์
รหัส 6380001278 ยังไม่ได้รับหนังสือเรียนวิชา การเมืองเปรียบเ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 16 กรกฎาคม>

 

ลืมระหัส นศ สัมฤทธิบัตร รุ่น 107

ลืมระหัส นศ สัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 107แล้ว ใบผลการเรียนรุ่น 107ก็ไม่ทราบว่าส่งมาที่่ไหนเพราะผ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 06 กรกฎาคม>

 

ช่วยตรวจสอบการส่งใบปริญญาบัตรให้หน่อยคะ

ช่วยตรวจสอบการส่งใบปริญญาบัตรให้หน่อยคะ รหัส5330120436 จบปี 2/2561 ตอนนี่ยังไม่ได้รับเลย <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 05 กรกฎาคม>

 

ยังไม่ได้รับหนังสือเรียน

สมัครวันแรกเลย 1 เมษา 64 ป่านนี้ยังไม่ได้รับหนังสือเรียนเลยซักเล่ม เดี๋ยวจะอ่านไม่ทันค่ะ ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 30 มิถุนายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา