การสมัครงานราชการ โดยใช้วุฒิ ป.ตรี ที่สมัครเข้าเ

ผมสมัครเรียนโดยใช้ วุฒิ ป.ตรี ทำให้ใช้เวลา 2 ปี คราวนี้ถ้าไปสมัครราชการ ซึ่งระบุว่า รับ ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

การลงทะเบียนเรียน

สวัสดีครับ กระผมได้พักการศึกษามาประมาณ 3 ปี ครับ เห็นทางมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนแปลงหลักสู..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

ลงทะเบียนเรียนใหม่หลักสูตรเดิม

ถ้าจะสมัครเรียนใหม่ หลักสูตรเดิมแบบเดิมทุกอย่าง วิชาที่เรียผ่านมาแล้วของเดิม จะโอนย้าย ไป..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 06 พฤษภาคม>

 

โอนรายวิชา

ลงเรียนสัมฤทธิฯวิชากฎหมายอาญา1 ระหัส41231สอบผ่านแล้ว แต่มีการเปลียนแปลงระหัสวิชาในหลักสูต..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 พฤษภาคม>

 

ลงทะเบียนเรียน

เราจะทราบ ว่า จะลงเรียนวิชาอะไรบ้าง ได้จากตรงไหนครับ ผมลง 2/2563 <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 28 มีนาคม>

 

รหัสวิชาเอก สาธารณสุขศสตร์บัณทิต

นางสาวรุ่งฟ้า สร้อยโท รหัสนักศึกษา 5850024778 เป็นนักศึกษาในขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ อยากท..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 22 มีนาคม>

 

รหัสชุดวิชา

ขอรหัสชุดวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์หน่อยคะ
<ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 25 มีนาคม>

 

ลงทะเบียน เทอม 2/64

จะหาตารางการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละเทอมได้จากที่ไหนครับ เนื่องจากเข้าไปดูในหมวดของนิติศาสต..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 28 กุมภาพันธ์>

 

สอบถามสถานภาพนักศึกษา

สอบถามสถานภาพนักศึกษาผมหมดอายุปีไหนครับ เหลือชุดวิชาเดียวจะจบแล้ว 5680023792 <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 01 มีนาคม>

 

รหัสวิชาเอก การพัฒนาเด็กปฐมวัย

สวัสดีค่ะ ขอทราบรหัส วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย ค่ะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 10 กุมภาพันธ์>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา