ระบบ D4L+P ยังไม่เพิ่มรายวิชาให้ครับ

2/2565 ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 14213 14214 14216
แต่ขึ้นในระบบ D4L+p แค่รายวิชา 14..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

การฝึกเสริมทักษะ​

96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล เป็นการฝึกแบบไหนเหรอครับ เพราะผมเห็นในเว็บ https://oes.stou.a..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 28 เมษายน>

 

ต้องเดินทางไปอบรมหรือไม่

วิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
ต้องเดินทางไปอบรมไหมครับ
หรือว่ามีการปรับเปล..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 28 เมษายน>

 

การฝึกปฏิบัติ

ไม่ทราบว่า วิชา 93455 ปีการศึกาา 1/2564 จะต้องฝึกปฏิบัติ เมื่อไหร่ครับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 08 ตุลาคม>

 

เอกสารถูกตีกลับเนื่องจากไม่มีผู้รับ

ดิฉันส่งเอกสาร ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ไปยังมหาลัย เอกสารถูกตีกลับ เนื่องจากมหาลัยปิดไม่ม..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 27 สิงหาคม>

 

ยังไม่ได้รับแจ้งกลุ่มฝึกปฎิบัติ วิชา 54125

ผมยังไม่ได้ใบแจ้งว่าตัวผมอยู่ไหนของการเข้าฝึกปฎิบัติ วิชา 54125 เลยครับ ผมสามารถติดต่อเพื..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 12 กรกฎาคม>

 

ติดตามเอกสาร

ปัจจุบันยังไม่ได้รับเอกสารแจ้งรายละเอียดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 22 มิถุนายน>

 

การฝึกปฎิบัติการจัดการการผลิตพืชออนไลน์

อยากทราบว่าการฝึกปฎิบัติการจัดการการผลิตพืชออนไลน์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21-25 ก.ค.64 นั้น จ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

กำหนดการฝึกปฏิบัติ วิชา 54125

อยากสอบถามถึงกำหนดการการฝึกปฏิบัติ ในวิชา 54125 ภาคเรียนที่ 2/2563 ค่ะ ไม่ทราบว่าจะเริ่มเม..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 27 มีนาคม>

 

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ภาคเรียนที่ 2/2563

สวัสดีค่ะ ในปีการศึกษา 2/2563 ดิฉันได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์แ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 26 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา