เหลือวิชาที่รอลงทะเบียนเรียนใหม่(ไม่ได้สอบซ่อม 1/6

1. แบบนี้จะอนุญาตให้เข้าเรียนวิชา 14423 ประสบการณ์วิชาชีพไหมคะ? เพราะจะเหลือค้าง 3 วิชาพอด..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 03 พฤษภาคม>

 

ประสบการณ์วิชาชีพ

รบกวนสอบถามค่ะ ประสบการณ์วิชาชีพ เทอม 2/2564 มีสอบอย่างเดียว หรือมีฝึกอบรม หรือมีให้ทำรายง..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 พฤษภาคม>

 

กำหนดการอบรม วิชา 99409

สอบถามกำหนดการ อบรมวิชา 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหน่อยค่ะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 29 เมษายน>

 

กิจกรรมประจำชุดวิชา

12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษาทำไมไม่มีกิจกรรมประจำชุดวิชาค่ะ
ต้องเอาคะแนนสอบล้วนๆเลยหร..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 25 มีนาคม>

 

กิจกรรม ปกส.

ต้องทำกิจกรรมทดแทนการอบรมไหม และโหลดได้ที่ไหนคะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 20 มีนาคม>

 

สอบถามเรื่อง take home

take home 1/64 ดาวน์โหลดไม่ได้คะ ควรทำไงดีคะ วิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 พฤษภาคม>

 

ขอทราบรายละเอียด

เรียนท่านอาจารย์

ผมลงเรียน ปสก 33401 ภาค 2/64 จะเช็คกิจกรรมภาคปฏิบัต ใด้จากท..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 07 มีนาคม>

 

รูปแบบการสอนชุดประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

อยากทราบว่าเป็นแบบไหน ต้องไปอบรมนอกสถานที่ไหม
<ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 30 มีนาคม>

 

ขอทราบรายละเอียด

ขอลิ้ง กิจกรรม ปสก 33401 ภาค 2/64 ด้วยครับ

ขอบคุณครับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 07 มีนาคม>

 

เช็คกิจกรรม ปสก วิชาชีพ มสธ

เรียนท่านอาจารย์

เช็คกิจกรรม ปสก วิชาชีพ 33401 ภาค 2/2564
ใด้ลิงค์ใหนค..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 07 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา