กิจกรรมประจำชุดวิชา

กิจกรรมประจำชุดวิชา13313ของผม มสธ ได้รับยังครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

สอบถามการรับกิจกรรมประจำชุดวิชา

ขอสอบถามว่าทางมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารประจำชุดวิชา 10202 แล้วหรือยังค่ะ เนื่องจากส่งกิจกรรม..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

กิจกรรมประจำชุดวิชา

ได้ส่ง กิจกรรมประจำชุดวิชาไป เมื่อวันที่ 16พฤษภาคม 2565 ไม่ทราบว่าทางมหาลัยได้รับเข้าระบบ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

กิจกรรมประจำชุดวิชา

ขอสอบถามว่าทางมหาวิทยาลัยได้รับกิจกรรมประจำชุดวิชา10202 แล้วหรือยังค่ะเนื่องจากส่งกิจกรรมแ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

ส่งกิจกรรมล่าชุด

สอบถามค่ะ วิชา99201 กับ96305 ยังสามารถส่งกิจกรรมได้ไหมค่ะ ถ้าไม่ได้ก็โอเครค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 12 พฤษภาคม>

 

กิจกรรมประจำชุดวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีกิจกรรมชุดวิชาไหมคะ หรือได้อบรมไหมคะ 2/2564 <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 06 พฤษภาคม>

 

กิจกรรมประจำชุดวิชา

หากไม่มีกิจกรรมประจำวิชา จะได้คะแนนเก็บจากไหนคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

กำหนดส่วกิจกรรมแระจำชุดวิชา

เนื่องจากผมได้ลงเรียน 2/64 ไปแล้ว แต่ไม่ได้ลงทะเบียนพักการศึกษา 1/64 จึงยังไม่ได้กิจกรรมปร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

สอบถามการรับชุดกิจกรรม

ทำกิจกรรมวิชาสังคมมนุษย์ 10131ส่งEMS ไป มีการเซ็นรับของจนท.มสธ.ชื่อทิพธิดา
เมื่อ20เม..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

ส่งกิจกรรมออนไลน์

ส่งกิจกรรมออนไลน์ไม่ได้ค่ะ ขึ้นว่าไม่พบข้อมูลชุดวิชาที่ต้องส่งกิจกรรม วิชาอารยธรรมมนุษย์ค่..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา