การส่งกิจกรรม

ผมได้ส่งกิจกรรมชุดวิชา 93353 นวัตกรรมและการจัดการผลผลิตพืช และ 93468 การจัดการผลผลิตผ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 มีนาคม>

 

ส่งกิจกรรมทางออนไลน์

ตอนนี้ระบบเปิดให้ส่งกิจกรรมทางออนไลน์ 2/2565 หรือยังคะ เพราะในเว็บเห็นแต่1/2565 <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 16 มีนาคม>

 

กิจกรรมประจำชุดวิชา 2/2565

กิจกรรมประจำชุดวิชา 2/2565
กำหนดส่งถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
ทางไปรษณี <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 02 มีนาคม>

 

กิจกรรมประจำชุดวิชา 2/2565

กิจกรรมประจำชุดวิชา 2/2565 กำหนดส่งถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
ทางไปรษณี
<ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 02 มีนาคม>

 

การสอบ

กิจกรรมชุดวิชาส่งตอนสอบซ่อมอย่างเดียวได้ไหมคะหรือส่งได้แค่ตอนสอบปลายภาคหรืออย่างใดอย่างหนึ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 กุมภาพันธ์>

 

สอบถาม

ส่งกิจกรรมทางเว็บไซต์ ทำไม ขึ้นว้าไม่ได้ส่งทั้งที่โหลดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 26 มกราคม>

 

การส่งกิจกรรม

ไม่ทราบว่าได้รับการส่งกิจกรรมวิชา 10111,10141,10151 ที่ส่งทางออนไลน์หรือยังคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 มกราคม>

 

กิจกรรมชุดวิชา

ไม่ทราบว่ากิจกรรมรายวิชา 13414 ภาคเรียนที่ 1/65 ที่ส่งออนไลน์ไป ทางวิทยาลัยได้รับเรียบร้อย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 ธันวาคม>

 

สอบถามค่ะ

นักศึกษารหัส 6310020414 พระสมนึก แก้วกลาง ยังไม่ได้รับ เอกสารกิจกรรมประจำชุดวิชา รหัส 1016..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 01 ธันวาคม>

 

สอบถามการจัดส่งชุดกิจกรรม

เนื่องจากดิฉันได้จัดส่งชุดกิจกรรมวิชาแนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประมานวันที่ 27 ต.ค เข้าไปดูในร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 พฤศจิกายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ