ไม่เรียนสอนเสริมออนไลน์

ไม่เรียนสอนเสริมออนไลน์นี่จะสอบผ่านมั้ยคะ หรือจะปัดเป็นสอบตกไปเลยหรือมีผลกระทบอะไรมั้ยคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

ไม่เรียนสอนเสริมออนไลน์

ไม่เรียนสอนเสริมออนไลน์นี่จะสอบผ่านมั้ยคะ หรือจะปัดเป็นสอบตกไปเลยหรือมีผลกระทบอะไรมั้ยคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

ลงเรียนสอนเสริมวิชา 32311 ไม่ได้

ลงเรียนวิชา 32311 แต่ไม่สามารถลงเรียนสอนเสริมได้ค่ะ เข้าไประบบสารสนเทศบริการสอนเสริมขึ้นเเ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 พฤษภาคม>

 

สอนเสริม 2/64

ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าเรียนสอนเสริมได้ทั้ง4ครั้ง แต่ส่งงานที่สั่งครบทุกอย่าง เราจะไม่ได้คะ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 พฤษภาคม>

 

เข้าสอนเสริมเก็บคะแนนไม่ครบ4ครั้ง ตามกำหนด

รบกวนสอบถามค่ะ
รายวิชาที่มีสอนเสริมเก็บคะแนน30% หากตอบรับเข้ารับการสอนเสริมแล้ว

 

การสอนเสริมภาคการศึกษา 2/64

สวัสดีครับ
รบกวนสอบถามเรื่องการสอนเสริมของภาคการศึกษา 2/64
ไม่ทราบว่านอกจากการ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 29 เมษายน>

 

หน่วยเน้น

หน่วยเน้น 2/64
41201 กฎหมายมหาชน
41211 กฎหมายแพ่ง 1
บอกให้นัดฝกศึกษาทราบ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 15 มีนาคม>

 

หน่วยเน้น

หน่วยเน้น 2/64
41201 กฎหมายมหาชน
41211 บุคคล นิติกรรม สัญญา
บอกให้รู้วัน..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 15 มีนาคม>

 

หน่วยเน้น

หน่วยเน้น 1/64 ออกวันไหนครับ
นิติศาสตร์ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 15 มีนาคม>

 

การสอนเสริมออนไลน์

มสธ.มีการสอนเสริมออนไลน์ในวิชาที่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่ครับ
ถ้ามีต้องติดต่อช่องทางใด ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 13 มกราคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา