ภาคการศึกษาพิเศษ

ภาคการศึกษาพิเศษปี1มีกี่ครั้งในระหว่าง 2 เทอมครับ ผลการเรียนปีที่1/2565 ออกแล้ว เปิดลงซ่..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 กุมภาพันธ์>

 

ลงทะเบียนภาคพิเศษ 1/65 ได้แล้วหรือยังคะ

มีการลงทะเบียนภาคพิเศษ 1/65 ไปหรือยังคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 มกราคม>

 

ปีการศึกษา2565

ปีการศึกษา2565 จะมีเปิดภาคพิเศษไหมครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤศจิกายน>

 

ลงทะเบียนแต่ในระบบไม่ขึ้น

ปรัชญา บุญสว่าง 6340004289
ได้ลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ/2564
ในรายวิชา 10151 ไทย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 04 ตุลาคม>

 

ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษ 2564

สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่่อสาร ภาคการศึกษาพิเศษ/2564 ค่ะ ผ่..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 กันยายน>

 

ส่งหลักฐานการชำระ เพื่อขอลงทะเบียนภาคพิเศษ 2/2564

เรียน ฝ่ายทะเบียนวัดผล

ดิฉันได้ชำระตามแบบฟอร์มการลาพักนักศึกษาเพิ่ม เ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 กันยายน>

 

หมดเขตลงภาคพิเศษปี 2564 แลเวแต่หน้าเว็บยังมีให้ลงท

หมดเขตลงภาคพิเศษปี 2564 แล้วแต่ตอนมาลงทะเบียนในหน้าเว็บยังมีให้ลงทะเบียนและมีใบจ่ายเงิน สา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 กันยายน>

 

Log in เว็บมหาลัยเพื่อจะสมัครผ่านไม่ได้ค่ะ

จะลงทะเบียน 3/65 แล้วเข้าเว็บหมาลัยเพื่อ log in ไม่ผ่านค่ะ อยากทราบว่า email ในการ log in ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 กันยายน>

 

ลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ 3/2564

ได้ทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษไปแล้ว จะตรวจสอบได้อย่างไรคะว่าทางมหาลัยได้รับลงท..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 06 กันยายน>

 

วันลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2/64

ขอทราบกำดหนดวันลงทะเบียนสอบซ่อม และภาคพิเศษภาค 2/64 ครับ <ตอบโดยสุจิตรา...เมื่อ 17 สิงหาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา