ย้ายหลักสูตร

ถ้าจะย้ายจากหลักสูตรรัฐศาตร์เป็นนิติศาสตร์ ย้ายโอนวิชาได้ไหมคับ ถ้าได้ช่วงนี้ย้ายได้ไหมคับ <ตอบโดยเตือนตา...เมื่อ 30 พฤศจิกายน>

 

ทำเรื่องขอย้ายสาขาไปไม่ทราบว่าได้รับหรือยังครับ

ทำเรื่องขอย้ายสาขา ส่งเอกสารไปตามที่แนะนำไม่ทราบว่าได้รับหรือยังเหรอครับ ขอบพระคุณมากๆครับ..... <ตอบโดยเตือนตา...เมื่อ 30 พฤศจิกายน>

 

เปลี่ยนวิชาเอก

ผมต้องการเปลี่ยนวิชาเอกต้องดำเนินการอย่างไรครับ
<ตอบโดยนันท์นภ...เมื่อ 17 กุมภาพันธ์>

 

ย้ายสังกัด/สาขา

ส่งเรื่องขอเปลี่ยนหลักสูตร 4 ปี เป็น 2 ปี ไว้ ได้รับการยืนยันหรือยังคะ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 01 ตุลาคม>

 

ปรับโครงสร้างหลักสูตร

ผมยื่นคำร้องขอปรับโครงสร้างหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม มสธ.9 พร้อมแนบสำเนา วุฒิการศึกษา พร้อมรูปถ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 16 มิถุนายน>

 

รหัสวิชา 60328

รหัสวิชา 60328 ไม่มีเปิดให้ลงทะเบียน
มีการเปลี่ยนรหัสวิชามั้ยครับ หรือ จะเปิดให้ลงทะ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 15 มิถุนายน>

 

ส่งเรื่องย้ายสาขาแล้วแต่ยังไม่ได้รับเอกสารการตอบรั

รอการตอบรับการย้ายสาขา วิชา ่ครับ ยังไม่ได้รับเอกสารการตอบรับ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 22 เมษายน>

 

การย้ายสาขาวิชานิติศาสตร์ไปศึกษาศาสตร์ วิชาเลือก 1

แล้วจะทราบได้ว่าการย้ายสาขาสำเร็จเป็นทางการ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 13 มีนาคม>

 

รายละเอียดชุดวิชา

ดิฉันลงเรียนวิชาเอกอาชีวอนามัยและคสามปลอดภัย รหัส50514

อยากทราบว่า รหัสชุดวิช..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 29 มกราคม>

 

รหัสนักศึกษา

อาจารย์ ที่ คณะบอก ผมว่า ใครที่ ลงทะเบียน ปี 60 ด้วย
วุฒิ ปวส. ให้ไปแก้ รหัส ลงทะเบี..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 มกราคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา