เลือกวิชาเสรี

อยากทราบการเลือกวิชาเสรีค่ะ ต้องเลือกยังไงคะ จากโครงสร้างปี62ค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 พฤษภาคม>

 

การลงทะเบียนเรียนวิชาทางเลือกเสรี

ขอสอบถามการลงทะเบียนเรียนเนื่องจากเป็นเทอมสุดท้ายแล้วได้ลงวิชาทางเลือกเสรีผิดเป็นวิชาที่ไม..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

การพักการเรียน

ดิฉันรหัส 6220005653 ได้ลงทะเบียนพักการเรียนไว้ 2/64 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ในศู..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 22 มีนาคม>

 

วิชาเสรี

ดิฉัน นางสาว สุภาภรณ์ เชื้อสุวรรณ รหัสนักศึกษา 6230075795 สามารถเลือกวิชา ทักษะชีวิต 10103..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 23 มีนาคม>

 

การลงทะเบียนชุดวิชาเลือกเสรี

เรียนเอกวิทยาการคอทพิวเตอร์ สามารถลง 10121 อารายธรรมมนุษย์ เป็นชุดวิชาเลียกเสรี 2/2564 ได้..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 08 มีนาคม>

 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเรียนหลักสูตร รัฐประศา..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 25 กุมภาพันธ์>

 

วิชาเลือกเสรี

1.วิชาเลือกเสรีสามารถลงช่วงเวลาไหนก็ได้ทั้งหมดใช่ไหมคะ?
2.วิชาเลือกเสรีวิชาอะไรบ้างท..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 กุมภาพันธ์>

 

การลงทะเบียนชุดวิชาเลือกเสรี

เรียนเอกการพัฒนาการเด็กปฐมวัย สามารถลง 10121 อารายธรรมมนุษย์ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 2/64 ได้..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 03 กุมภาพันธ์>

 

ลงทะเบียนเรียนวิชาเสรี

น.ส.จิราพร เชื้อขาวพิมพ์ รหัสนักศึกษา 6110021562 เรียนแขนงวิชาไทยคดีศึกษา
วิชาเลือก..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 28 มกราคม>

 

วิชาเลือกเสรี

10121 อารยธรรมมนุษย์ สามารถเลือเป็นวิชาเลือกเสรีได้มั้ย <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 25 มกราคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา