ข้อเสนอแนะสำหรับการเข้ารับการฝึกซ้อมย่อย งานรับพระ

เรียนแจ้ง ผู้เกี่ยวข้อง สำหรับกำหนดการเข้าฝึกซ้อมย่อยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อยากขอให้ท..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 พฤษภาคม>

 

ขอคำแนะนำเรื่องที่จอดรถในวันพระราชทานปริญญาฯ ค่ะ

ไม่ทราบว่า สามารถนำรถเข้าไปจอดใน มสธ ในวันพระราชทานปริญญาฯ ได้หรือไม่ค่ะ
หรือแนะนำใส..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 พฤษภาคม>

 

การบริหารจัดการในการซื้่อสิ่งของพระราชทานปริญญาบัต

ขอเสนอแนะให้ สมาคม บริหารจัดการให้เป็นระบบ ควรแยกห้องให้ นศ ที่ต้องลองชุด ลองครุย ลองรองเท..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 พฤษภาคม>

 

พระราชทานปริญญาบัตร

ผมจบรุ่นที่37
ขอจองห้องพักภายในมหาวิทยาลัยได้มั้ยครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 พฤษภาคม>

 

โรงเรียนที่เป็นสนามสอบมีการจัดกิจกรรมพร้อมกับการสอ

โรงเรียนที่เป็นสนามสอบมีการจัดกิจกรรมพร้อมกับการสอบของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกิจกรรมสันทนากา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 พฤษภาคม>

 

ตอบคำถามช้ามาก

ตั้งคำถามตั้งแต่เดือนที่แล้ว ยังไม่ได้คำตอบ เจ้าหน้าที่มาตอบปัญหา นศ. ช้ามากค่ะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 08 เมษายน>

 

มสธ15

ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมากๆค่ะ ที่ ได้ดำเนินการในส่วนเอกสาร มสธ.15 ได้ทันวันที่สมัครสอบครู..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 22 เมษายน>

 

แบบสอบถามผู้บังคับบัญชาบัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ตอนนี้ว่างงานค่ะ ทำงานที่บ้านตัวเองกับครอบครัว อยากทราบว่าจะต้องทำแบบสำรวจความพึงพอใจผู้บ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 พฤษภาคม>

 

สวัสดีปีใหม่คะ

พิมภา สิงห์จังหรีด 6140037307 สวัสดีปีใหม่ 65 ล่วงหน้าคะขอให้สุขภาพแข็งแรง และปลอดภัยจ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 29 ธันวาคม>

 

ขอบคุฯมากค่ะ

ขอบคุนหน่วยงานที่รับเรื่องและสามารถนำไปแก้ปัญหาให้นักศึกษาได้ ขอบคุณมากๆค่ะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 15 กันยายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา