การรักษาสภาพนักศึกษา

วันที่13 มี.ค.66 ได้รับหนังสือให้รักษาสภาพโดนจ่ายเงิน 500 บาท ซึ่งมีการโทรถามเจ้าหน้าที่แ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 มีนาคม>

 

ต้องการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ดิฉันขาดการลงทะเบียน และยังไม่ได้ทำการรักษาสภาพ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ ตรงใบคำร้อง ช่องปี/ภาค..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 16 มีนาคม>

 

การขอเข้ารับศึกษาต่อเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนมาสักร

สวัสดีครับอยากสอบถามครับผม เผอิญผมไม่ได้ลงเรียนมาสักระยะเนื่องจากปัญหาทางการเงิน

 

ครบ 3เท่าของหลักสูตรต้องทำอย่างไร

หากหมดอายุการเป็นนักศึกษาเนื่องจากครบ3เท่าของหลักสูตรต้องทำอย่างไรบ้างครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 กุมภาพันธ์>

 

ลาพักการศึกษา

ลาพักการศึกษา แต่ตอนนี้อยากกลับมาเรียน ต้องทำยังไงบ้างคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 กุมภาพันธ์>

 

ผมได้ใบรักษาสถานภาพนักศึกษา

ผมอยากทราบสถานภาพนักศึกษาของผมตอนนี้ครับว่ายังกลับมาเรียนได้ไหมผมต้องทำอย่างไรบ้างต้องเสีย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 22 กุมภาพันธ์>

 

ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนมา แล้วจะกลับมาเรียนต่อจากเดิม

ผมไม่ได้ลงทะเบียนเรียน แล้วก็ไม่ได้ทำเรื่องขอลาการศึกษา แล้วตอนนี้ประสงค์จะกลับมาเรียนต่อ ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 กุมภาพันธ์>

 

การกลับเข้าเรียน

เนื่องจากดิฉันได้เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองเดือน พฤษภาคม ปี 2565 แต่ได้ชำระค่าลงทะเบีย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 กุมภาพันธ์>

 

การลงทะเบียน

ผมเสียเงินค่าชุดวิชา ลงไปกี่เทอมแล้วครับ ตั้งแต่ปี2563 <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 16 กุมภาพันธ์>

 

ลงทะเบียน

เนื่องจากเราไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ปี65 ไม่ได้ทำเอกสารดรอปเรียน แต่ในระบบยังเป็นสถานะ นักศึ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 13 กุมภาพันธ์>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ