การรับกิจกรรม ภาค 1/2564

คือ ยื่นส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาของภาค 1/2564 ไปทางออนไลน์ แล้วจะตรวจสอบว่าทางมหาวิทยาลัยรับ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 22 กุมภาพันธ์>

 

ลงทะเบียนซ่อม และลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิตไป วิชานี้มีแบบฝึกหัดให้ไหมค่ะ พอดีไม่ได้รับ ได้รับแ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 29 มิถุนายน>

 

ลงทะเบียนกฎหมายแรงงานยังไม่ได้รับแบบฝึกปฏิบัติ

ปีการศึกษาที่ 2/2563 ได้ลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายแรงงาน ได้รับหนังสือครบแล้ว แต่ยังไม่ได้รั..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 22 มิถุนายน>

 

ยังไม่ได้รับแบบฝึกปฏิบัติ (33207)

วิชา 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ ได้รับหนังสือครบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแบบฝึกปฏิบัติค..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 08 มิถุนายน>

 

ไม่มีแบบทดสอบ

ขออนุญาตสอบถามครับ หนังสือชุดวิชา 33207 มีกี่เล่มครับตอนนี้ผมได้มาแค่ 2เล่มครับ และก็ไม่มี..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 01 มิถุนายน>

 

แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา

ผมยังไม่ได้รับแบบฝึกหัดชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 50102 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ช่วยตรวจเช็คแ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 25 พฤษภาคม>

 

แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา33207เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธา

หนังสือเรียนวิชา33207​ได้ครบทั้งสามเล่มแล้วค่ะเหลือแต่แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา33207เศรษฐศาสตร์..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 13 พฤษภาคม>

 

อยากได้แบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 33442

อยากได้แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 33442 ฉบับปรับปรุง ล่าสุดค่ะ
<ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 26 กุมภาพันธ์>

 

แบบฝึกประจำชุดวิชา

แบบฝึกประจำชุดวิชาหน่วยที่ 1-15 ถ้าเราทำเราต้องส่งไหมคะพอดีว่าเป็นนักศึกษาใหม่ค่ะยังไม่ค่อ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 16 กันยายน>

 

แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา

ต้องการสั่งซื้อแบบฝึกปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศไม่ทราบว่าสั่งซื้อได้ทางไหนค่ะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 11 กันยายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ