สอบถามเงินคืนส่วนลดค่าลงทะเบียนเรียนค่ะ

สอบถามการโอนเงินส่วนลดค่าลงทะเบียนเรียนคืน 50% ค่ะ
ปัจจุบันวันที่ 16/5/65 ยังไม่รับไ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 พฤษภาคม>

 

ขอประสงค์ขอคืนเงินค่าลงเบียนเรียนเกิน

มีความประสงค์ขอเงินคืน เนื่องจากชำระเงินเกิน อยากสอบถามว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการ ขอ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 12 พฤษภาคม>

 

การขอเงินคืนค่าลงทะเบียนฝึกปฏิบัติ

อยากทราบว่าขอเงินคืนค่าลงทะเบียนเกินจะได้วันใหนครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 12 พฤษภาคม>

 

อยากทราบวิธีการใช้เงินที่ค้างอยู่ในระบบ

อยากทราบจำนวนเงินที่ค้างอยู่ในระบบ และวิธีการนำเงินที่ค้างมาใช้ลงทะเบียนเรียนต้องทำอย่างไร..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 02 เมษายน>

 

เงินส่วนลดค่าเทอมเทอมนี้ที่ว่าทางรัฐบาลกับทางมหาลั

ดิฉันได้ทำการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนแล้วคะ​ วันก่อนมีข้อความเข้ามาได้ส่วนลดคืน​ ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 15 มกราคม>

 

ได้รับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา "ล่าช้า" ทำให้ไม

ด้วยดิฉันเพิ่งได้รับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 จึงทำให้ดิฉันพล..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

อยากทราบผลการลงทะเบียนขอส่วนลดค่าเทอม

ผมนาย วสันนันท์นันท์ ตุ้ยสืบ ได้ลงทะเบียนขอส่วนลดค่าเทอมตั้งแต่เดือนกันยายนไม่ทราบเราะจะ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 06 พฤศจิกายน>

 

การคืนเงิน

อยากสอบถามถึงมาตรการช่วยเหลือ นศ. ที่ลดค่าอุปกรณ์การเรียน ว่าจะได้ตอนไหนค่ะ แล้วแจ้งยอดไป..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 06 พฤศจิกายน>

 

เงินคืน

ทางมหาวิทยาลัยใช้เวลาในการตรวจสอบการเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาเทอม 1/64 นานแค่ไหน..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 06 พฤศจิกายน>

 

ขอรับสิทธิ์การลดค่าธรรมเนียมเรียน

อยากสอบถามความคืบหน้า เรื่อง การขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเนียมเรียน ว่าทำไมยังไม่ได้อีกครับ นี่..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 06 พฤศจิกายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา