ใบเสร็จรับเงิน

ลงทะเบียนเรียน2/2566แบบออนไลน์ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กี่วันได้ใบเสร็จรับเงินคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 มกราคม>

 

ขอใบเสร็จรับเงิน

ขอใบเสร็จชำระเงิน ของภาคการศึกษา 1/66 ค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 ธันวาคม>

 

ขอใบเสร็จรับเงิน

ขอใบเสร็จค่าเทอมครับ1/2566 เป็นไฟล์ครับเพราะต้องการใช้ด่วน <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 ธันวาคม>

 

ขอสำเนาประกาศเรื่องกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา

รบกวนขอใบประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี1/2566 ของสาขาวิทยาการจัดการ ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 ตุลาคม>

 

ขอใบเสร็จค่าเทอม

ขอใบเสร็จค่าเทอมครับ2/2565 เป็นไฟล์ครับเพราะต้องการใช้ด่วน <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 ตุลาคม>

 

เรื่อง ใบเสร็จค่าเทอมค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ พอดีหนูไม่ได้อยู่บ้านแล้วมีพัสดุมาส่งเขาไม่ได้โทหาหนู แล้วแม่บอกว่า เป็น..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 ตุลาคม>

 

ใบเสร็จเบิกเงินค่าเทอม

เนื่องจากใบเสร็จรับเงินค่าเทอม ปี2566 ภาคเรียนที่1 เลขประจำตัว 6560000561
(เลขที่ใบ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 29 กันยายน>

 

ไม่ได้รับคำตอบ

ตั้งคำถามไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไม่มีเจ้าหน้าที่มาตอบเลยครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 30 สิงหาคม>

 

ต้องการขอใบเบิกค่าเทอม และใบเสร็จ ต้องการขอใบเบิก

ต้องการขอใบเบิกค่าเทอม 65/2 และ 66/1 <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 สิงหาคม>

 

ขอใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียน1/66

กรณีลงทะเบียนเรียนผ่านออนไลน์ จะขอใบเสร็จรับเงินทางฝ่ายการเงินเพื่อนำไปเบิกค่าเล่าเรียน สา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 03 สิงหาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา