41315 ยังเปิดสอนอยู่หรือไม่

สอบถาม วิชา 41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก ของคณะนิติศาสตร์ ยังเปิดให้ลงทะเบียนอยู่มั้ยคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มิถุนายน>

 

การลงทะเบียนเรียน

เหลือ 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร ซึ่งมีวิชา ดังต่อไปนี้ค่ะ
91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรั..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 06 มิถุนายน>

 

จะทำการลงทะเบียนเรียนใหญ่แต่รหัสวิชาไม่เหมือนเดิม

พอดีจะลงเรียนใหม่ใน วิชา 54119 สถิติและการวิจัยสำหรับงานอาชีวอนามัย แต่กรอกรหัสชุดวิชาไป ช..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 04 มิถุนายน>

 

สอบถามโครงสร้างหลักสูตรครับ

สอบถามครับ หลักสูตร์ รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะแกนในแอพsisa..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 29 พฤษภาคม>

 

ชุดวิชา 80308

อยากทราบว่าชุดวิชา 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ยังเปิดสอนอยู่หรือไม่

 

ลงทะเบีเรียน ผิดหรือเปล่า

คือตัวเองกำลังเรียนวิชา33422 แต่พอมาดูโครงสร้าง ไม่เห็นมีต้องทำอย่างไรคะ รหัส 6080019950 ป..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

ขอสอบถามวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนค่ะ

สอบถามในฐานะ นักศึกษา ป ตรี นะคะ (แต่ใช้รหัสสัมฤทธิบัตร log in ค่ะ) พอดีลงเรียน นิติศาสตร์..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 พฤษภาคม>

 

กลับมาลงทะเบียนใหม่ แต่วิชาที่จะลงทะเบียนจามหลักสู

ผมเป็นนักศึกษาเริ่มเรียนตอนปี 64 โดยเคยลงชุดวิชา การผลิตสัตว์/ การผลิตพืช และ ดิน น้ำ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 02 พฤษภาคม>

 

ป.โท สามารถลงเรียนเกินหลักสูตรได้หรือไม่

สวัสดีค่ะ

ปัจจุบันเป็นนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะ ตอนนี้ได้ลงทะเบีย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 01 พฤษภาคม>

 

สอบถามวิชาที่ต้องลงทะเบียน

สอบถาม วิชาที่เหลือค่ะ ก่อนหน้ามีการเปลี่ยนวิชาเอกโอนวิชาที่สอบผ่าน เลยไม่แน่ใจว่าวิชาที่เ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 01 เมษายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา