การส่งงานในรายวิชา 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

อยากทราบว่า เมื่อเราได้รับหนังสือในรายวิชา 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเรียบร้อยแล้ว เราจ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 12 กุมภาพันธ์>

 

การลงทะเบียนเรียน​ปี​ 2/2562

ดิฉันจะลงทะเบียน​ วิชา14319 ในภาคปี​การศึกษา​ ​2/2562
ซึ่งดิฉันได้ผ่านภาคปฏิบัติมาแ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 22 มกราคม>

 

การนับจำนวนหน่วยกิตครับ

ประสบการณ์ไทยคดีศึกษาเขานับหน่วยกิตด้วยไหมครับ
<ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 02 ตุลาคม>

 

คะแนน วิชา 32480

อยากสอบถาม คะแนนวิชา 32480หน่อยคาบ ว่า วิชา นี้มีฝึกปฏิบัติด้วย พอดี ผมลงทะเบียนไปภาค 2/25..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 กันยายน>

 

สอบถามผลการสอบวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและค

ได้ลงเรียนวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปเมื่อเทอม 1/2561 แต่ไม่ได้เข้าอบ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 สิงหาคม>

 

แบบฝึกหัด สังคมมนุษย์ 10131

สังคมมนุษย์ 10131
1.ต้องส่งแบบฝึกปฏิบัติไหมครับ
2.แบบฝึกปฏิบัติ มีคะแนนไหมครั..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 กรกฎาคม>

 

รายวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี

ดิฉันลงทะเบียนวิชา 16445 ไปเมื่่อภาคเรียน 1/61 แล้วชุดวิชานี้มีการส่งงานภาคปฏิบัติ ซึ่งผลส..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 กรกฎาคม>

 

สอบถามผลการเรียนวิชา 52311

เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง
ผม นายสุเมธา บูรภักดิ์ เลขประจำตัว 5950024587 สาขาวิชา วิ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 13 พฤษภาคม>

 

เรื่องการสอบอบรมเข้ม

คืออบรมเข้มแล้วไม่ผ่านถ้าไปสอบซ่อมคะแนนจะเก็บใว้รวมกันรึเปล่าคะ <ตอบโดยธัญลักษ...เมื่อ 17 ตุลาคม>

 

ผลสอบ I คะแนนภาคปฏิบัติเป็นขาดสอบดิฉันต้องทำอย่างไ

เนื่องจากดิฉันได้เข้าสอบ ภาคการศึกษา 2/60 วิชาทักษะการแปลภาษาอังกฤษ (14319)ตามปกติ
ผ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 กันยายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา