ต้องการสอบถามเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษา

อยากสอบถามว่าปัจจุบันมีสถานะเป็นนักศึกษาปริญาตรี ของ มสธ. แล้ว สามารถสมัครป็นนักศึกษาในร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 กรกฎาคม>

 

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

เมือไรจะประกาศการสมัครเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครูปี2565คะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 22 มิถุนายน>

 

ตรวจรายชื่อ

ไม่ทราบว่าจะตรวจรายชื่อขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตได้ทางไหนครับ ผมยื่นเรื่องขอขึ้นไปเมื่อ 8 มิ.ย...... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มิถุนายน>

 

เรื่องเรียนปี.บัณฑิต

จะประกาศรายชื่อคนมีสิทธิเรียนป.บัณฑิตเมื่อไรคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 มิถุนายน>

 

ต้องการศึกษาต่อ ป.โท นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต ของมสธ.

ผมพึ่งจบป.ตรีนิติศาสตร์จากมสธ. และต้องการศึกษาต่อระดับป.โท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ของมสธ. ต้อ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 11 มกราคม>

 

ขอคืนเงิน ลงทะเบียนเกิน 1/63

น.ส. รุ่งทิพย์ หิรัญวงษ์
ลงทะเบียนเรียน เทอม1/63 เกิน
จำนวน 6000 บาท <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 16 มีนาคม>

 

การลงทะเบียนออนไลน์

สามารถทำการลงทะเบียนออนไลน์ได้อีกเมื่อไหร่คะ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 10 สิงหาคม>

 

ตรวจสอบว่าพ้นสภาพนักศึกษาหรือยัง

นางสาวเกษร โอฐพิมพ์ รหัส 2593001270 พ้นสภาพนักศีกษา ตามเอกสารที่เเนบมา แต่ดิฉันมีการลงทะเ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 09 สิงหาคม>

 

การขอสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ สาขาศึกษาศาสตร์ เอกวิทยา

การขอสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ สาขาศึกษาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ ไปทราบว่าชุดวิชาอะไรค่ะ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 07 กรกฎาคม>

 

การลาพักการศึกษา 2-2563

ยากสอบถามรายละเอียดในการลาพักการศึกษา ภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2563 อยากจะทราบรายละเอียด; วันสุ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 05 กรกฎาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ