ภาคพิเศษ

หากชุดวิชาที่จะลงเรียนไม่มีในภาค2/64 จะเอาไปลงภาคพิเศษได้ไหมครับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 21 เมษายน>

 

ลงทะเบียน

อยากสอบถามว่า วิชา 12407 แนวคิดไทย จะสามารถลงเรียนในเทอม 2/64 ได้ไหมคะ หรือต้องรอ ลงเทอม 1..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 08 มีนาคม>

 

ชุดวิชาที่ไม่เปิดสอน มาหลายภาคแล้ว ต้องรอไปเรื่อยๆ

หากมีเรามีชุดวิชาที่ค้างลงทะเบียนเรียน เพราะไม่เปิดสอนมาหลายภาคแล้ว ก็ต้องรอไปจนกว่า จะมีก..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 30 มีนาคม>

 

การลงทะเบียนเรียน

อยากทราบว่า ชุดวิชา 32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ จะเปิดสอนภาคไหนอีกคะ? แล้..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 30 มีนาคม>

 

รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน 2/64

อยากทราบว่าถ้าเราจะเข้าไปดูรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามภาคการศึกษา ต้องไปตรวจสอบที่ไหนคะ ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 25 กุมภาพันธ์>

 

รหัสวิชา 32493

อยากทราบว่า รหัสวิชา 32493 จะมีให้ลงทะเบียนอีกมั้ยคะ หรือยกเลิกไปแล้วและมีรหัสวิชาอื่นแทนค..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 12 ตุลาคม>

 

ผมจะลงวิชา 41213 แต่ค้นหาแล้วไม่เจอครับ

จะลงในปี 1/2564 <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 15 กันยายน>

 

การลงทะเบียน 3 วิชาสุดท้าย

ขอสอบถามเรื่องการลงทะเบียนเรียนค่ะ ในภาคเรียน1 ปี 2564 ดิฉันเหลือวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 03 ธันวาคม>

 

ชุดวิชาเลือกเฉพาะไม่ได้เปิดสอบทุกตัวหรอคะ

เนื่องจากมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 1/64 สนใจลงวิชาเลือกเฉพาะ 41455 กฏหมายท..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 23 สิงหาคม>

 

การลงทะเบียน ปี2เทอม1

เราสามารถ ดูได้ที่ใหนว่า ปี2 เราต้องลงทะเบียนวิชา อะไรบ้าง <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 07 สิงหาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา