ปัญหาในการระบุวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน2/2656

เทอมนี้ดิฉันลงได้แค่วิชาเดียวเองอีก3วิชาสอบชนกันหมดวิชาเฉพาะอื่นๆที่มีก็ไม่เปิดให้ลงทะเบีย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 มกราคม>

 

สอบถามชื่อวิชาของรหัสวิชา 15206 ค่ะ

รหัสวิชา 15206 คือวิชาอะไรหรอคะ ระหว่าง
1.คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์
2.ภาษาและทักษ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 มกราคม>

 

ลงทะเบียน

เทอมหน้าช่วยเปิดลงทะเบียนวิชา99420หน่อยครับ เพราะลงครบหมดทุกตัวแล้วครับ หรือมีวิธีเลือกแบ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 ธันวาคม>

 

รายวิชา 14217

พอดีหาในคู่มือการลงทะเบียนแล้วไม่เจอวันสอบของวิชา 14217 การอ่านร้อยกรองภาษาอังกฤษ เลยอยากท..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 ธันวาคม>

 

ลงสอบซ่อม

วิชาที่เคยลงสอบซ่อมไปแล้วได้ U* ภาคการศึกษาต่อไปสามารถลงสอบซ่อมได้อีกไหมคะ หรือต้องเป็นลง..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 13 ธันวาคม>

 

ภาคพิเศษ

หากชุดวิชาที่จะลงเรียนไม่มีในภาค2/64 จะเอาไปลงภาคพิเศษได้ไหมครับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 21 เมษายน>

 

ลงทะเบียน

อยากสอบถามว่า วิชา 12407 แนวคิดไทย จะสามารถลงเรียนในเทอม 2/64 ได้ไหมคะ หรือต้องรอ ลงเทอม 1..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 08 มีนาคม>

 

ชุดวิชาที่ไม่เปิดสอน มาหลายภาคแล้ว ต้องรอไปเรื่อยๆ

หากมีเรามีชุดวิชาที่ค้างลงทะเบียนเรียน เพราะไม่เปิดสอนมาหลายภาคแล้ว ก็ต้องรอไปจนกว่า จะมีก..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 30 มีนาคม>

 

การลงทะเบียนเรียน

อยากทราบว่า ชุดวิชา 32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ จะเปิดสอนภาคไหนอีกคะ? แล้..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 30 มีนาคม>

 

รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน 2/64

อยากทราบว่าถ้าเราจะเข้าไปดูรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามภาคการศึกษา ต้องไปตรวจสอบที่ไหนคะ ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 25 กุมภาพันธ์>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ