สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

โครงการสอนปรับพื้นฐานเพื่อการศึกษาชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และสถิติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศเลื่อนกําหนดวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากกําหนด วันสอบเดิมวันเสาร์ที่ 18..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ชุดวิชา ครั้งที่ วันที่ สถานที่ ๑. ๑๐๑๕๒ ไทยกับสังคมโลก ๑ ๓๑ ตุลาคม-๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มสธ...ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

มหาวิทยาลัยกำหนดช่วงวันและเวลาที่นักศึกษาต้องเข้าทดสอบระบบการสอบออนไลน์ ในการสอบกลางภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2562..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การสอบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญา พ.ศ.2563 คลิกที่นี่..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด
ลงทะเบียนเรียน1/2563แต่ตรวจสอบในระบบไม่มีผลการลงทะ

12 นาทีแล้ว

น.ส.นภาพร สุวะเสน รหัสนักศึกษา6030028275 โทร0640699425..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

เรื่องลงทะเบียนภาค3/62

2 ช.ม.ที่แล้ว

วันที่ 10 สิงหาคม ลงทะเบียนภาค 3/62 ได้ไหมคะ

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1