สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสถาปนาครบ 40 ปี..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาคการศึกษา 1/2561 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

โครงการ การสร้างนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ โครงการนี้เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยคณาจารย์สำนักทะเบียนและวัดผล..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาตามตารางข้างล่างนี้ รวมทั้งสิ้น 93 ชุดวิชา..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos วันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด
ลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ทัน

3 ช.ม.ที่แล้ว

ลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ทัน ทำยังไงได้บ้างคะ

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1