สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบไล่ภาคการศึกษา 2/2561 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

เนื่องจากในช่วงวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

เนื่องจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

มสธ.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้นปีการศึกษา 2562 รับหลากหลายวุฒิการศึกษาโดยไม่ต้องสอบเข้า มสธ...ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ขอเชิญนักศึกษา มสธ. เข้าร่วมโครงการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1