สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2562 (แผน ก2) คลิกที่นี่ ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2562 (แผน ก1) คลิกที่นี่ ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดคำชี้แจงการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2562 ซึ่งจะมีรายละเอียดชุดวิชาที่เปิดสอน ตารางสอบ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

แผนการศึกษา ก3 คืออะไร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ (แผน ก3) ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิชาการประเมินผล..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด
ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

16 ช.ม.ที่แล้ว

สอบถามการขึ้นทะเบียนบัณฑิตค่ะ รุ่นที่ 36 ปีการศึกษา 2560

รบกวนสอบถามเรื่องการจัดส่งซื้อชุดเครื่องแบบปกติขาว

17 ช.ม.ที่แล้ว

สั่งซื้อชุดไปตั้งแต่ปลายเดือน ตุลาคม62 ยังไม่ได้รัชุดเลยคะ อยากทราบว่า..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1