สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

มสธ.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้นปีการศึกษา 2562 รับหลากหลายวุฒิการศึกษาโดยไม่ต้องสอบเข้า มสธ...ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ขอเชิญนักศึกษา มสธ. เข้าร่วมโครงการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

นักศึกษาที่จะเข้าสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2561 นี้โปรดทราบว่ามีชุดวิชาจำนวน 93 ชุดวิชา..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสถาปนาครบ 40 ปี..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาคการศึกษา 1/2561 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด
แก้ไขลงทะเบียนเรียน

3 ช.ม.ที่แล้ว

ผมอยากจะแก้ไขวิชาที่ผมลงเรียนไป

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1