สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

เนื่องจากในช่วงวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

เนื่องจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

มสธ.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้นปีการศึกษา 2562 รับหลากหลายวุฒิการศึกษาโดยไม่ต้องสอบเข้า มสธ...ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ขอเชิญนักศึกษา มสธ. เข้าร่วมโครงการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

นักศึกษาที่จะเข้าสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2561 นี้โปรดทราบว่ามีชุดวิชาจำนวน 93 ชุดวิชา..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด
สอบถามเรื่องการตรวจรายชื่อผู้สำเร็จทางการศึกษา

3 ช.ม.ที่แล้ว

สามารถเข้าตรวจรายชื่อผู้สำเร็จทางการศึกษาได้ที่ช่องทางไหนค่ะ

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1