สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างกว้างขวางมสธ.ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษา..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศเลื่อนการสอบซ่อมภาค 1/2563 ระดับปริญญาตรีและการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 113 (รหัสรุ่น 632)..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดไฟล์ประกาศกำหนดวันสอบใหม่ คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ PDF..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลาง (แผนการศึกษา ก2) ภาคการศึกษา 2/2563 คลิกที่นี่ ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

มหาวิทยาลัยฯ จะจัดสอบออนไลน์ในการสอบกลางภาคและสอบปลายภาคควบคู่กับการจัดการสอบที่สนามสอบ ดังนั้น..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) รอบใหม่..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1