สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

แก้ไขข้อมูลในคู่มือลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2561

สำนักทะเบียนและวัดผลได้แก้ไขข้อมูลในคู่มือลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีสาระสำคัญ จึงขอให้นักศึกษารับทราบและใช้ข้อมูลที่แก้ไขใหม่นี้ประกอบการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ดาวน์โหลดคู่มือฯ คลิกที่นี่
ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ PDF หรือ ท่านใช้ Web Browser รุ่นเก่า จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการดูไฟล์ลักษณะข้อสอบ ให้คลิกที่ link นี้

ขออภัย! ท่านใช้อุปกรณ์พกพาในการเรียกดูหน้านี้ จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้อย่างอัตโนมัติ หากต้องการดูไฟล์ลักษณะข้อสอบ ให้คลิกที่ link นี้


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2561   11128

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1