ขณะนี้ หมดเขตการเปลี่ยนแปลงการสอบจากสนามสอบมาเป็นสอบออนไลน์แล้ว