สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University


 

บริการงานด้านเตรียมพิมพ์ต้นฉบับ


• บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแบบตัวอักษรให้เลือกนานา
   ชนิดในราคาย่อมเยาว์ 

 

บริการออกแบบและจัดหน้าด้วยคอมพิวเตอร์


• ออกแบบ จัดหน้าด้วยเครื่อง Macintosh
• โอนถ่ายข้อมูลต้นฉบับ โดยใช้ CD, DVD, PCL6, TIFF, PDF และ PDF/X
• พิมพ์ปรู๊ฟขาว-ดำ ด้วยเครื่อง Laser Print
• พิมพ์ปรู๊ฟสีด้วยเครื่องพิมพ์คุณภาพสูง

  บริการวางรูปแบบ ทำแม่พิมพ์ออฟเซตด้วยระบบ CTP

• บริการถ่ายภาพทางการพิมพ์และเครื่องทำแม่พิมพ์ในระบบอัตโนมัติ (Computer to Plate)
• บริการปรู๊ฟสีด้วยระบบดิจิตอล (Digital Proof)

 

บริการพิมพ์ระบบออฟเซต


• บริการการพิมพ์ 1-2, 3สี และ 4 สี
• บริการการพิมพ์สีด้วยเครื่องที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการพิมพ์เอกสารลับต่าง ๆ

 

บริการการพิมพ์ตามความต้องการด้วยระบบ Digital Print on Demand


• บริการงานพิมพ์คุณภาพตามความต้องการอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบพิมพ์ดิจิตอลที่ทันสมัย
• บริการระบบเลเซอร์และระบบอัดสำเนาปรุไข

 

บริการสำเนาเอกสาร


• บริการผลิตเอกสารด้วยกระดาษหลายชนิดสามารถย่อและขยายได้

 

บริการสิ่งพิมพ์สำเร็จและเข้าเล่ม


• เย็บมุงหลังคา
• ไสสันทากาว 
• เย็บลวดหุ้มสัน 
• ทากาวสมุดฉีก
• เจาะรูร้อยห่วง
• ปั๊มทอง ปั๊มเงิน และปั๊มนูน เคลือบพลาสติก

บริการจัดจำหน่ายและขายวัสดุการศึกษา


• บริการจำหน่ายวัสดุการศึกษา ได้แก่
• เอกสารการสอนชุดวิชา
» ระดับปริญญาตรี
» ระดับปริญญาโท
» เทปเสียงCD-Rom,VCD
» DVD
• เอกสารทางวิชาการ
» โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา
» โครงการเลือกสรรหนังสือ
ฯลฯ
• ที่ระลึก มสธ.
» ตุ๊กตาบัณฑิต
» เสื้อสปอร์ต ชาย/หญิง
» ที่คั่นหนังสือ,ปากกา
ฯลฯ