สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University
 

                              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษคาร์บอนเลส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์เอกสารวัสดุประกอบการศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างไสสันทากาวเอกสารการสอนชุดวิชา จำนวน 2,550 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษอาร์ตมัน นน.มาตรฐาน 160กรัม/ตรม. ขนาด 24"x"35" จำนวน 50 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ นน.มาตรฐาน 48.8 กรัม/ตรม. ขนาด 24"x"35" จำนวน 1,480 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ จำนวน 5 ชุดวิชา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชุดปฏิบัติงานลูกจ้างในโรงพิมพ์และฝึกอบรม (เสื้อโปโลชาย-หญิง) จำนวน 308 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (หญิง 2 คน) จำนวน 2 คน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารชุดวิชา จำนวน 5 ชุดวิชา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ Toner Brother TN 3350 จำนวน 8 กล่อง จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลวดเย็บกระดาษเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ริโก้ จำวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาฟาวเท่น (20 ลตร) จำนวน 5 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อง Epson จำนวน 4 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋าใส่ดินสอ ตราสัญลักษณ์ มสธ. จำนวน 3,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพวงกุญแจไม้บีช จำนวน 3,000 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแก้วมัคเซรามิค สกรีนโลโก้ มสธ. จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชุดแก้วกาแฟเซรามิค ตราสัญลักษณ์ มสธ. จำนวน 500 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องเย็บลวดไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก SX52-4 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพวงกุญแจไม้บีช จำนวน 3,000 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัมต่อตารางเมตร ขนาด 25x35 นิ้ว จำนวน 1480 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาล้างเพลท ยี่ห้อ STRONG รุ่น DEV-CTP-S Developer จำนวน 40 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้ายาง SAPHIRA 80C 0535x0460x1.95 mm จำนวน 6 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องล้างแม่พิมพ์อัตโนมัติ (CTP) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายางบัตรกำกับยานพาหนะเฉพาะกิจ. จำนวน 5 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องตัดกระดาษ ยี่ห้อ POLAR . จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋าผ้า ตราสัญลักษณ์ มสธ. จำนวน 1,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแก้วมัคเซรามิค 2 แบบ สกรีนโลโก้ มสธ. จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชุดแก้วกาแฟเซรามิค ตราสัญลักษณ์ มสธ. จำนวน 500 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล ตราสัญลักษณ์ มสธ. จำนวน 1,500 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องพับหนังสือ HORIZON จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพับหนังสือ HORIZON จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก SM102-2-p จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก SM102-2-p จำนวน 1 รายการ.ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองหน้าต่าง จำนวน 5,000 ซอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพับหนังสือ HORIZON จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองหน้าต่าง จำนวน 2,600 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ MP7503sp จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 3 ชั้น ไม่มีพิมพ์ จำนวน 2,500 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัมต่อตารางเมตร ขนาด 24x35 นิ้ว จำนวน 1,480 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษอาร์ตมัน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สี ยี่ห้อริโก้ รุ่น SPC 430DN จำนวน 4 รายการ ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกอิงค์เจ็ท FW สีดำ(S-7250UA) จำนวน 12 หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพับหนังสือ HORIZON จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพับหนังสือ STAHL CH 66 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทูเพลท (CTP) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องไปรษณีย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพิมพ์ Heidelberg รุ่น SX 52-4 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ชนิด 3 ชั้น จำนวน 1,000 ชุด (สำนักทะเบียนและวัดผล) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อใบมีดล้างหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก (HH2) รุ่น SM 1020-2-P จำนวน 2 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบแจ้งสอบ 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ น้ำหนักมาตรฐาน 70 กรัม/ตรม. จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษรองโม ขนาด 740x1030x0.20 mm จำนวน 50 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลวดเย็บกระดาษ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึก EPSON จำนวน 5 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาฟาวเท่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 6 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ตัวเลขระบบดิจิทัลและอุปกรณ์ตรวจนับ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องล้างแม่พิมพ์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ซองจดหมาย ศูนย์สารสนเทศ จำนวน 1,000 ซอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟิล์มเคลือบ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตรม. ขนาด 24 x 35 นิ้ว
จำนวน 1,500 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง