การติดต่อ


 

แผนที่ Google map
https://goo.gl/maps/rdvkS76BFFT2

 

 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง
ถนนลำปาง-เชียงใหม่  หมู่ที่ 2  ตำบลปงยางคก  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ 0 5482 9811 - 4        โทรสาร 0 5482 9815