ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ผู้อำนวยการร่วมรายการโทรทัศน์ช่อง 11

   

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 นายวิวิทย์ ชูเกิด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรการประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในรายการไข่นุ้ยคุ้ยข่าว ทางช่อง 11 นครศรีธรรมราช