ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ร่วมรายการวิทยุท้องถิ่น

   

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากรร่วมรายการวิทยุ อสมท. นครศรีธรรมราช โดยได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม มสธ. และหลักสูตร ป.บัณฑิต