ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมรายการวิทยุ มสธ.

   

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553 นายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ร่วมด้วย นายชินโชติ โสภณ ประชาสัมพันธ์ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนพรัตน์ ชูกลิ่น เลขานุการ ชมรมนักศึกษาจังหวัดชุมพร และ นางสาววรรภา เที่ยงธรรม ประฐานชมรมนักศึกษาจังหวัดตรัง ได้ร่วมเป็นวิทยากรในรายการคุยกับนักแนะแนว ออกอากาศทาง Web Casting มสธ. ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ทั่วประเทศ