ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมชมรมนักศึกษาเกาะสมุย

   

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2553 นายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้ประชุมร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. กลุ่มสมุย/พะงัน เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย