ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ.

   

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2553 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการชมรมนักศึกษา และชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต เพื่อปรึกษาหารือถึงการจัดกิจกรรมของชมรมฯ มีคณะกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมประชุม กว่า 40 คน