ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนานักศึกษาใหม่

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และพังงา จัดโครงการสัมมนาเรื่อง เรียน มสธ.อย่างไรให้ประสบความสำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา
วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จ.ชุมพร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2553 ณ เขาเหมนรีสอร์ท จ.นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ณ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 411 จ.กระบี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตภูเก็ต จ.ภูเก็ต