ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการ

   

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการ สำหรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 3 โครงการความร่วมมือระหว่าง มสธ. กับ สพฐ วันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช