ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวร่วมกับสาขาวิชา

   

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2552 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาการจัดการ โดย ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย และแนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ให้แก่นักศึกษา กศน. อ.ถลาง และอ.กะทู้ จ.ภูเก็ต จำนวนกว่า 200 คน