ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

รณรงค์สถานีวิทยุท้องถิ่น

   

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. ร่วมรายการประเด็นข่าวเช้านี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนของ มสธ.