ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวร่วมกับอาจารย์สาขาวิชา

   

รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษาโรงเรียนสตรีทุ่งสง ผู้ต้องขังเรือนจำกลางอำเภอทุ่งสง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 มีผู้เข้าฟังรวมกว่า 1,500 คน และแนะแนวให้กับข้าราชการทหารและพลทหาร ณ ค่ายฝึกรบพิเศษสิชล นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าฟังกว่า 150 คน