www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมวันสถาปนา มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2553 ชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพี่ช่วยน้อง และกิจกรรมวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 32 ปี มีการตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป การบรรยาเรื่อง เทคนิคการเรียน มสธ. ให้สำเร็จ โดย รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ สุราษฎร์ธานี การแข่งขันฟุตบอลประเพณี มสธ. - ม.รามฯ และกิจกรรมพบปะสังสรรค์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 120 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com