ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมวันสถาปนา มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2553 ชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพี่ช่วยน้อง และกิจกรรมวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 32 ปี มีการตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป การบรรยาเรื่อง เทคนิคการเรียน มสธ. ให้สำเร็จ โดย รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ สุราษฎร์ธานี การแข่งขันฟุตบอลประเพณี มสธ. - ม.รามฯ และกิจกรรมพบปะสังสรรค์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 120 คน